Interview: SDE+ of… SDE++?

 

Op 17 maart start de aanvraagronde voor de SDE+ subsidie. Met een budget dat recent is opgehoogd van 2 naar 4 miljard euro. Maar ook de nieuwe, bredere SDE++ staat in de startblokken en gaat dit najaar open voor aanvragen. Veel aanvragers zien zich gesteld voor de vraag: gaan we subsidie aanvragen voor de SDE+ of voor de SDE++? 

Klassieke SDE+ subsidie versus nieuwe SDE++

De SDE-subsidie regeling wordt gezien als een belangrijk instrument voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Om het effect van de regeling verder te vergroten wordt al geruime tijd gesproken over  ‘verbreding’ van de huidige regeling, de SDE+. Die verbreding start dit jaar: eerst start er op 17 maart nog een laatste aanvraagronde voor de ‘klassieke’ SDE+ subsidie. In september volgt dan de eerste openstelling voor de nieuwe SDE++ subsidie. Veel aanvragers zien zich gesteld voor een lastige keus: welke regeling biedt de beste kansen voor mijn project? We spraken erover met SDE-expert Joep Raats, werkzaam als Senior Consultant Energie & Milieu bij PNO.

In 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor beide SDE-regelingen. Welke van die twee is het interessantst in dit overgangsjaar: de SDE+ of de SDE++ regeling?

Joep Raats: “Je moet vooral kijken naar de slaagkansen. Zojuist is bekend gemaakt dat het subsidiebudget voor de komende SDE+ ronde is verhoogd van 2 naar 4 miljard euro. Het budget voor de SDE++ ronde in september bedraagt waarschijnlijk 5 miljard euro. Afgaand op die budgetten lijkt de  SDE++ op het eerste gezicht dus wat betere kansen te bieden. Maar dat is niet helemaal waar: de twee regelingen werken namelijk met een heel eigen systematiek voor het rangschikken van de aanvragen. Dat zorgt voor aanzienlijke verschillen tussen beide regelingen. Daardoor zullen de slaagkansen sterk afhangen van de categorie waarvoor je aanvraagt. Over de gehele linie kun je zeggen dat de subsidiebedragen bij de SDE+ iets hoger liggen dan bij de SDE++.”

“Ons belangrijkste advies: dien een aanvraag pas in op het moment dat het project concreet genoeg is. Dat betekent meestal dat de benodigde vergunningen en financiering er moeten zijn. Desnoods dien je eerst voor de SDE+ een aanvraag in, en als dat niet lukt alsnog voor de SDE++.”

Zijn er projecten die alleen in aanmerking komen voor de SDE+ subsidieronde in maart, maar niet meer voor de SDE++ ronde in september?

“Ook dan is weer het verschil in rangschikking tussen de SDE+ en de SDE++ van belang. Bij de SDE+ komen vooral de biomassa-categorieën als eerste aan bod.  Bij de nieuwe SDE++ zal dat verschuiven naar onder meer CCS- en wind-projecten. De concurrentie om het budget verschuift dus volledig. Op dit moment lijken vooral grote zon-PV-projecten buiten de boot te gaan vallen binnen de SDE++. Hopelijk houdt de overheid hier nog rekening mee, door aparte deelbudgetten aan te wijzen voor CCS, Zon & wind, en CO2-reducerende technieken in de industrie, zodat deze projecten alsnog kans blijven maken.”

“Door aparte budgetten open te stellen kan de overheid er namelijk voor zorgen dat zon en wind alleen met elkaar concurreren, maar niet concurreren met bijvoorbeeld CCS en CO2-reducerende technieken in de industrie. Dit wordt hopelijk in de loop van dit voorjaar bekend gemaakt.”

Dan over de beloofde ‘verbreding’ van de SDE-subsidie. Welke projecten vallen buiten de huidige de SDE+, maar maken wel kans op subsidie binnen de nieuwe SDE++ ronde?

“De SDE++ zal opengesteld worden voor veel meer categorieën dan voorheen. De SDE+ was echt bedoeld voor de productie van hernieuwbare energie. SDE++ is meer gericht op reductie van CO2. Door die ‘verbreding’ komen ook categorieën in aanmerking die niet zozeer hernieuwbaar zijn, maar die wel veel CO2 reduceren. Denk aan CO2-reducerende technieken in de industrie, zoals elektrische boilers en warmtepompen, de inzet van restwarmte, en het afvangen en opslaan van CO2 (CCS). We verwachten dan ook veel belangstelling vanuit de kant van de industrie.”

Betekent die uitbreiding met nieuwe technieken en categorieën ook dat er extra budget komt voor de SDE++ regeling? Of worden de subsidiebedragen verlaagd, of de eisen aangescherpt?

“Het aangekondigde budget voor de aankomende SDE++ ronde bedraagt 5 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met de budgetten van de SDE+ rondes in de afgelopen jaren. De maximale subsidiebedragen voor de verschillende categorieën gaan omlaag. De overheid wil een zekere ‘budgetschaarste’ creëren, om er zo voor te zorgen dat iedereen zijn best doet om een aanvraag in te dienen voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag. Kosteneffectiviteit is een belangrijk punt bij deze regeling, want die wordt betaald uit een opslag op de energierekening. We verwachten dan ook zeker niet dat de budgetten erg omhoog zullen gaan bij de SDE++. Maar de omvorming van de SDE++ is een stapsgewijs proces, zo heeft Wiebes aangegeven. Dus wie weet of er de komende tijd nog nieuwe inzichten ontstaan.”

Als subsidie-experts bij PNO krijgen jullie veel nieuwe projecten voorgelegd. Zien jullie daarbij opvallende ontwikkelingen of trends?

“PNO krijgt het hele jaar door nieuwe projecten voorgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie vanuit de SDE+ en de SDE++. In het verleden waren dat vaak grote biomassa- en windprojecten. De laatste jaren zien we een enorme stijging van het aantal zonneprojecten. Met de komst van de SDE++ zien we dat vooral veel industriële partijen aankloppen voor advies. De SDE++ is relatief complex en nieuw voor deze doelgroep. Dat zorgt voor veel vragen over de werking van de regeling, en over hoe een scorende aanvraag kan worden opgesteld en ingediend. Op basis van onze ervaring en kennis van de plannen kunnen we veel van de onzekerheid wegnemen, ondanks het feit dat de nieuwe SDE++ regeling nog niet formeel gepubliceerd is.”

Bij de SDE-regeling wordt altijd veel nadruk gelegd op een goede ‘strategische timing’ van de subsidieaanvraag. Kun je uitleggen waarom dat zo belangrijk is?

“De SDE+ en de SDE++ werken zo dat de projecten die met minder subsidie uit kunnen, eerder een aanvraag mogen indienen dan projecten met een hogere subsidiebehoefte. Binnen de SDE++ heeft een gemiddelde windmolen bijvoorbeeld minder subsidie nodig dan een zonne-installatie voor het besparen van evenveel CO2. Een windmolen kan dus eerder een aanvraag indienen dan een zonne-installatie. De SDE-regeling werkt zo dat het budget wordt vergeven op volgorde van binnenkomst. Zodra het budget op is, komen projecten niet meer in aanmerking voor subsidie. Projecten mogen een lager subsidiebedrag vragen om eerder in te kunnen dienen en alsnog in aanmerking te komen voor subsidie.”

“Het kan dus lonen om iets minder subsidie te vragen, om zo een veel grotere slaagkans te hebben om subsidie te krijgen. PNO maakt altijd een inschatting van de verwachte budgetvraag om een goede strategische timing te bepalen voor het indienen van een SDE-aanvraag. Dit zorgt voor een maximale slaagkans en maximale opbrengsten!”

Heb je tot besluit nog goede tips over het aanvragen van een SDE-subsidie?

“Ondanks dat het aanvraagformulier er vrij eenvoudig uitziet, is de SDE+ ( en naar verwachting ook de SDE++) een vrij complexe regeling. Om in aanmerking te komen moet een aanvraag op het juiste moment ingediend worden en helemaal volledig zijn. Anders wordt de aanvraag afgewezen, of valt die buiten het budget. Het is dan ook verstandig om tijdig te beginnen met het verzamelen van alle vereiste gegevens voor een subsidieaanvraag. Dat geldt met name ook voor de stukken die van een ander moeten komen (zoals vergunningen, de transportindicatie, toestemming locatie-eigenaar).”

“Maak voor jezelf vooraf een goede berekening van hoeveel subsidie daadwerkelijk nodig is om het project rendabel te krijgen. Bepaal mede daarmee of je een aanvraag strategisch in kunt dienen op een moment waarop de slaagkans maximaal is. Mocht je er niet uit komen, schakel dan tijdig expertise in om je bij je aanvraag te laten ondersteunen.”

Wat kan PNO voor u doen?

PNO kan helpen met het tijdig voorbereiden van uw SDE+ of SDE++ subsidieaanvraag. Wij adviseren bij het maken van een goede keuze tussen de twee SDE-regelingen. Ook helpen wij bij het bepalen van het juiste moment van indiening met de beste kansen. Het energieteam van PNO helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement