SDE+ subsidieronde 2019 start in maart

In 2019 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) opnieuw opengesteld. Voor 2019 is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 10 miljard euro, dat wordt verdeeld over twee rondes (voorjaar en najaar). Tijdig starten met de voorbereidingen is raadzaam.

Openstelling SDE-voorjaarsronde 2019

De voorjaarsronde van de SDE+ 2019 duurt van 12 maart tot 4 april. De ronde werkt weer met een gefaseerde openstelling in drie fases. Bij elke fase wordt het maximale indieningsbedrag verhoogd. Voor de voorjaarsronde is er een budget van 5 miljard euro beschikbaar. Dat is minder dan de vorige ronde: toen werd er nog 6 miljard uitgetrokken. Met deze verlaging wil Minister Wiebes zorgen voor een gezonde ‘concurrentie’ tussen de ingediende projecten. Deze concurrentie tussen de subsidieaanvragers is een belangrijk uitgangspunt van de SDE+ regeling, die immers is gericht op een kosteneffectieve energietransitie.

Nieuwe categorieën in 2019

In de voorjaarsronde worden enkele nieuwe categorieën voor duurzame productie-installaties geïntroduceerd. Voor de productie van elektriciteit met behulp van zonnepanelen wordt het aantal categorieën vergroot. In 2018 waren dit er nog twee (projecten met een piekvermogen kleiner dan 1 MWp en projecten vanaf 1 MWp). In 2019 wordt het aantal categorieën vergroot naar vier. Voor projecten met een vermogen vanaf 1 MWp zal er voortaan onderscheid gemaakt tussen dakgebonden systemen en veldopstellingen, waarbij drijvende watersystemen in dezelfde categorie vallen als veldopstellingen. Ook wordt er een aparte categorie opengesteld voor veld- en watersystemen met zonvolgende systemen.

Nieuw in 2019 is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor twee nieuwe warmtecategorieën: voor een ketel op B-hout (afvalhout), en voor een ketel op houtpellets voor stadsverwarming. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen om de vraag naar Gronings aardgas te verminderen en de warmtevraag verder te verduurzamen. Verder biedt de SDE ook in 2019 weer mogelijkheden voor andere technieken, zoals windturbines, geothermie, biomassaketels, vergistingsinstallaties en waterkracht.

Na 2019 komen er nog meer wijzigingen

Vanaf 2020 zal de SDE+ flink worden uitgebreid, zo is inmiddels bekend. De regeling zal dan niet langer meer zijn gericht op alleen hernieuwbare energieproductie, maar ook op CO2-reductie, en dus extra kansen gaan bieden voor andere technieken die CO2 reduceren. De komende maanden wordt er naar verwachting meer bekend over deze nieuwe regeling, die de naam SDE++ krijgt, en die in 2020 zal starten. Ook over die ontwikkelingen houden wij u graag op de hoogte in komende subsidieflitsen!

Voorbereiding SDE-aanvraag

Niet alleen de termijnen van de SDE+ voorjaarsronde 2019 zijn inmiddels bekend, ook de nieuwe basisbedragen zijn gepubliceerd. Dit betekent dat er weer volop kan worden gerekend aan nieuwe hernieuwbare energieproductie-installaties. Ons belangrijkste advies: begin tijdig aan de voorbereidingen van uw aanvraag. En mocht u daarbij behoefte hebben aan deskundige ondersteuning, neem dan gerust contact op met onze SDE+ experts. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    * = verplicht veld.

    Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement