Definitieve SLIM-regeling gepubliceerd

 

Op 24 december publiceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve versie van de SLIM-regeling. Met deze regeling stelt de minister subsidie beschikbaar aan met name mkb’s voor het investeren in een ‘leven lang ontwikkelen’ van werkenden. De definitieve regeling is op een paar belangrijke punten gewijzigd.

SLIM-subsidie voor leven lang ontwikkelen van werknemers

De conceptversie van de SLIM-regeling was al een tijdje openbaar omdat de minister de subsidieregeling had opengesteld voor internetconsultatie. Dit deed de minister zodat relevante partijen feedback konden geven over de opzet en het doel van de regeling. De periode van internetconsultatie eindigde op 5 december. Na het in overweging nemen van ongeveer 25 inhoudelijke reacties is de minister tot een definitieve versie van de regeling gekomen.

Definitieve versie van de SLIM-regeling

Met de publicatie van de definitieve regeling op 24 december is duidelijk geworden wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van de conceptversie.  De belangrijkste verschillen of nieuwigheden voor u op een rijtje:

 • Er zijn nu twee aanvraagtijdvakken in plaats van één. Het eerste aanvraagtijdvak is van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en het tweede aanvraagtijdvak is van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur. In de aanvraagtijdvakken is 15 miljoen respectievelijk 14,5 miljoen euro subsidie beschikbaar.
 • In plaats van de subsidie te verdelen op volgorde van binnenkomst, gaat de minister nu loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het subsidieplafond van een bepaald aanvraagtijdvak is overschreven.
 • Er kan per aanvraagtijdvak maar één aanvraag per mkb worden ingediend. Een aanvraag kan wel meerdere activiteiten omvatten.
 • Ook de administratieve eisen zijn wat verduidelijkt. Zo moet voor de externe adviseur naast de facturen en betaalbewijzen ook de opdrachtverlening in de projectadministratie beschikbaar zijn. Ook de ‘deliverables’ van het project moeten beschikbaar zijn, zoals het opleidings- of ontwikkelplan, de loopbaanscan of het ontwikkeladvies.

Doelstelling onverminderd: leven lang ontwikkelen

De doelstelling van de regeling is nog steeds het stimuleren van een leven lang leren en ontwikkelen in het mkb. De subsidie van 60% of 80% is een middel om mkb’s te stimuleren om in te zetten op leren en ontwikkelen. En daarmee een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te creëren. SLIM-subsidie is beschikbaar voor:

 • de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan dat is gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming
 • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of
 • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Meer weten?

Sluit deze regeling aan op plannen die u heeft en wilt u weten of u daarvoor een beroep kunt doen op de SLIM-regeling? Bel dan 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier. Wij helpen u graag:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement