SLIM-regeling: naar een lerende organisatie met Nehem

 

Vanaf 1 maart kunt u als mkb tot 25.000 euro subsidie krijgen voor het investeren in het lerend vermogen van uw onderneming. Een leven lang blijven ontwikkelen moet ook in het midden- en kleinbedrijf vanzelfsprekend worden, vindt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nehem, onderdeel van PNO, kan u hierbij ondersteunen.

SLIM-regeling voor informeel leren

Aanpassingsvermogen en innovatievermogen worden steeds belangrijker voor bedrijven. Kennis en informatie moet snel en beter toegankelijk zijn voor werknemers, op elk moment en op elke locatie. Werknemers moeten deze zaken eenvoudig kunnen delen met collega’s en partners in de keten. Met de SLIM-regeling zet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer in op dit informeel leren.

Nehem ondersteunt u bij informeel leren

Naast het formele leren via de bekostigde onderwijsinstellingen zoals ROC’s of Hogescholen is er het informele leren: leren van elkaar, de bestaande kennis in de onderneming vastleggen, ontsluiten en delen. De lerende organisatie als de normaalste zaak van de wereld. Het ontwikkelen en implementeren van een methode om te komen tot een lerende organisatie is een subsidiabel initiatief in het kader van de SLIM-subsidie. Nehem helpt samenwerkingsverbanden, ondernemingen en brancheorganisaties om op een praktische manier aan de slag te gaan met het slimmer omgaan met kennis. Hiervoor zet Nehem op een geïntegreerde manier een aantal beproefde en nu dus subsidiabele instrumenten in, waaronder:

• Kennismonitor
Nehem brengt met de Kennismonitor focus aan in uw personeelsbeleid – van de ontwikkeling en werving van nieuwe medewerkers tot het beter en gerichter voeren van functioneringsgesprekken. Daartoe brengt de Nehem de huidige kennispositie, de toekomstige kennisbehoefte en kennisdoelstellingen van de onderneming en afdelingen in kaart.

• Leaving expert interview
De Nehem-adviseur neemt een of meerdere ‘leaving expert interview(s)’ af met werknemers die overbelast zijn of gaan vertrekken. U krijgt zicht op de cruciale kennis van deze interne experts. Verder weet u hoe u de kennis kunt borgen voor uw onderneming en welke mogelijkheden er zijn om kennis beter over te dragen aan collega’s.

• SLIM-Leren
Met SLIM-Leren ontdekt Nehem welke cruciale en unieke kennis bij individuele ervaren medewerkers zit. Vervolgens komt het met praktische en creatieve oplossingen voor het inzetten van (ICT)tools om effectief informeel en formeel ‘werkplekleren’ te stimuleren. SLIM-Leren zet in op het creëren van ruimte voor de expert en zijn of haar collega’s binnen de onderneming om het overdragen en delen van kennis samen op te pakken. Uw onderneming wordt minder kwetsbaar en neemt het verlagen van overbelasting van de expert serieus.

Meer weten over de SLIM-regeling?

Wilt u meer weten over de SLIM-regeling en wat de ondersteuning door Nehem voor uw organisatie kan betekenen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier. Wij helpen u graag:


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement