SLIM-subsidie in tijden van Corona

 

Op dinsdag 1 september aanstaande start de tweede aanvraagronde voor de SLIM-subsidie. Deze subsidieregeling biedt individuele mkb’s tot wel 24.999 euro subsidie als ze investeren in een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Maar: wat is dat nu eigenlijk? En willen mkb-ondernemingen wel investeren in het ontwikkelen van mensen in deze onzekere tijden als gevolg van de Corona pandemie?

SLIM-subsidie specifiek voor ondernemers in het mkb

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-bedrijven die het ‘levenslang ontwikkelen’ voor hun personeel willen verbeteren. Maar: wat wordt daaronder eigenlijk verstaan? De SLIM biedt in elk geval géén opleidingsbudget voor het volgen van trainingen of cursussen. De subsidie is bedoeld voor andere verbeteringen die ervoor zorgen dat uw personeel zich kan blijven ontwikkelen op de werkvloer. Bijvoorbeeld via het geven van loopbaanadviezen of het via praktijkleren up-to-date houden van werknemersvaardigheden. Maar hoeveel ondernemingen hebben nu tijd en gelegenheid om inspanningen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen te doen? Is de Corona-crisis een goede reden om niets te doen of juist om alles uit de kast te halen? Wat blijkt, in veel scenario’s is een SLIM-project erg opportuun!

Krimp vraagt om herbezinning op werkprocessen en vaardigheden

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het afgelopen half jaar te maken gehad met een forse terugval van de omzet, winst en productie. Dit heeft bij sommige bedrijven geleid tot het inkrimpen van het personeelsbestand. Flexkrachten werden niet meer ingezet en tijdelijke arbeidsovereenkomsten werden niet verlengd. Misschien zijn gedwongen ontslagen niet meer te vermijden. Het vertrek van (grote groepen) medewerkers heeft gevolgen voor de organisatie en de werknemers die achterblijven. Hoe gaan we om met de nieuwe situatie? Moeten we werkprocessen opnieuw inrichten? Welke kennis is met deze medewerkers verdwenen? Hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers over de juiste competenties beschikken om het werk voort te zetten met minder mensen? Vragen die heel goed binnen een gesubsidieerd SLIM-project beantwoord kunnen worden.

Groei en nieuwe dienstverlening

Er zijn ook veel bedrijven die juist een toename in de vraag naar hun producten of diensten hebben ervaren. Bovendien hebben veel ondernemingen ingespeeld op de voor hen nieuwe vraag naar producten en diensten. Bezorgdiensten van kant-en-klaar maaltijden en groente- en fruitgroothandelaren die de productie van deze maaltijden voor hun rekening namen, zijn goede voorbeelden. Groei in productie en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening betekent vaak ook groei in aantal medewerkers en behoefte aan nieuwe competenties. Hoe zorg je ervoor dat je deze nieuwe kennis snel verwerft? En welke kennis is dat precies? Beschik je wellicht al over een deel van die kennis en kunnen werknemers misschien van elkaar leren? Ook dit zijn trajecten die de SLIM-subsidie financiert.

Nieuwe opleidingsvormen

Nagenoeg alle ondernemingen zijn geconfronteerd met nieuwe vormen van training en opleiding. Niet alleen meetings en bijeenkomsten werden digitaal en op afstand gedaan, ook de deelname aan trainingen en opleidingen werd op grote schaal online gedaan. De aanbieders van online learning platforms beleven hoogtijdagen en promoten hun oplossingen op allerlei mogelijke manieren. Maar is het ‘afstandsleren’ wel een opleidingsvorm die bij de onderneming past? Voor alle opleidingen? Wat vinden de werknemers er zelf van? Leren ze niet liever van elkaar? En welke aanbieder c.q. oplossing is het meest geschikt en past het beste bij de onderneming? Is er behoefte om zelf content toe te voegen aan het online learning platform of volstaat het afnemen van ‘standaard’ trainingen, cursussen en opleidingen? Het verder uitzoeken of en hoe ‘blended learning’ in de onderneming past, sluit prima aan bij de doelstellingen van de SLIM-subsidie.

NOW 2.0 en NL Leert Door

Tot 31 augustus kunnen ondernemingen in Nederland een subsidieaanvraag indienen op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de subsidieregeling NL Leert Door. Deze regeling subsidieert ontwikkeladviezen voor individuele medewerkers en in een later stadium online opleidingen.

Een individueel ontwikkeladvies kan niet anders dan een link hebben met de ambities en strategie van de onderneming. En als er opgeleid moet worden, dan moeten er geen drempels zijn om die opleiding te kunnen volgen. Wat betekent de (nieuwe?) strategie van de onderneming eigenlijk voor de opleidingsbehoefte? Welke medewerkers moeten opgeleid worden om deze strategie te kunnen realiseren en zijn er voldoende voorzieningen, methodes en middelen aanwezig om te kunnen opleiden? Zijn het opleidingen die zelf georganiseerd kunnen worden of moeten de opleidingen ingekocht worden? Past de ontwikkelbehoefte van die individuele werknemers niet in een breder geheel? Bijvoorbeeld in het scholingsplan van de onderneming?

Gesubsidieerde oplossingen dankzij de SLIM-regeling

Nagenoeg alle vragen die mkb-ondernemingen kunnen hebben in relatie tot ontwikkelen in tijden van Corona zijn met een gesubsidieerd SLIM-project te beantwoorden. De subsidie is maximaal 24.999 euro. Mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur. Heeft uw bedrijf plannen over het verbeteren van het levenslang ontwikkelen van uw personeel? Leg ons uw plannen of ideeën voor;  wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement