Start nu al met uw MIT-subsidieaanvraag 2020

 

In april start een nieuwe ronde van de populaire MIT-subsidie voor mkb’s met innovatieve projecten. De regeling biedt zeer interessante subsidiekansen voor haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerking en kennisvragen bij nieuwe innovaties.

Doel en doelgroep van de MIT-subsidie

MIT staat voor ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. Het doel van de regeling is om mkb’s actief te betrekken bij innovaties die van belang zijn voor ons land. De subsidies zijn bestemd voor bedrijven die werken aan (technische) innovaties die van belang zijn voor de topsectoren, voor de regionale economie, of die nieuwe oplossingen aandragen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen.

De subsidieregeling biedt vooral kansen voor mkb’s die actief zijn in en rondom de volgende sectoren: AgriFood, Chemie, Creatieve Industrie, Energy (en Biobased), High Tech Systemen & Materialen (en ICT), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water.

Welke projecten vallen binnen de MIT-subsidie?

De MIT-regeling wordt vaak omschreven als een ‘subsidiekoffertje’ of ‘menukaart’ met verschillende subsidie-instrumenten. De belangrijkste subsidiekansen zijn er dit jaar voor mkb’s met plannen voor een:

  • Haalbaarheidsproject. Dit is een studie naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. Denk daarbij aan inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Deze haalbaarheidsstudie mag worden gecombineerd met experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. De subsidie vergoedt tot 40% van de kosten en kan oplopen tot 20.000 euro.
  • R&D-samenwerkingsproject. Hierbij gaat het om projecten van minstens 2 mkb’s, die samen onderzoek doen naar een technisch nieuw (of sterk vernieuwd) te ontwikkelen product. Ook productieprocessen en diensten kunnen daaronder vallen. De subsidie vergoedt tot 35% van de kosten en bedraagt maximaal 350.000 euro.
  • Kennisvraag. Mkb’s die in het kader van een innovatie een kennisvraag willen laten beantwoorden door een kennisinstelling kunnen daarvoor een ‘kennisvoucher’ aanvragen. De voucher heeft een subsidiewaarde van maximaal 3.750 euro.

De genoemde percentages en subsidiebedragen zijn overigens onder voorbehoud (de regeling voor 2020 is nog niet officieel gepubliceerd).

Op 7 april 2020 start de eerste aanvraagronde voor de MIT-subsidie. Daarbij kan subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. Snelheid is aanbevolen: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst. Laat u dus niet misleiden door de juridische sluitingsdatum (10 september). Het beschikbare subsidiebudget kan de eerste dag al op zijn, zoals in eerdere rondes is gebleken.

Voor R&D-samenwerkingsprojecten geldt een andere systematiek. Subsidieaanvragen voor deze projecten kunnen dit jaar worden ingediend van 11 juni tot uiterlijk 10 september (tender). Dit biedt dus nog wat extra tijd voor het voorbereiden van een goed R&D-samenwerkingsproject. Dat is belangrijk, want hier geldt: alleen de beste projecten krijgen subsidie. PNO helpt u graag bij het optimaliseren van uw kansen.

Belangstelling? Kom nu in actie!

De MIT-subsidie is een niet te missen kans voor mkb’s die werken aan R&D-projecten en innovatieve producten en diensten. Wel is het zaak om op tijd te starten met de voorbereidingen. PNO ziet uw plannen of wensen graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Wij kunnen u dan optimaal adviseren over de inrichting en de impact van uw project, en bij het opstellen van een aanvraag die optimaal aansluit op de subsidiecriteria en het regio- en topsectorenbeleid. Door onze jarenlange ervaring met de MIT kunnen wij u als geen ander helpen bij een succesvolle aanvraag. Bel ons op 088-8381381 of stuur een kort bericht via het onderstaande formulier. Onze MIT-experts zien uw innovatieplannen met belangstelling tegemoet!Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement