Start nu al met uw MIT-subsidieaanvraag 2021

 

In april start, onder voorbehoud van definitieve publicatie, een nieuwe ronde van de populaire MIT-subsidie voor mkb’s met innovatieve projecten. De regeling biedt zeer interessante subsidiekansen voor haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerking en kennisvragen bij nieuwe innovaties. Nieuw is dat vanaf 2021 de MIT-regeling aansluit bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Doel en doelgroep van de MIT-subsidie

MIT staat voor ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. Het doel van de regeling is het actief betrekken van mkb’s bij innovaties die van belang zijn voor Nederland. De subsidies zijn bestemd voor bedrijven die werken aan (technische) innovaties die van belang zijn voor de topsectoren, voor de regionale economie, of die nieuwe oplossingen aandragen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen. De subsidieregeling biedt vooral kansen voor mkb’s die actief zijn in en rondom de volgende sectoren: AgriFood, Chemie, Creatieve Industrie, Energy (en Biobased), High Tech Systemen & Materialen (en ICT), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water.

Nieuw is dat vanaf 2021 de MIT-regeling aansluit bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er volgt nog een document dat aangeeft bij welk missiethema een MIT-subsidieaanvraag moet aansluiten.

Welke projecten vallen binnen de MIT-subsidie?

De MIT-regeling staat ook wel bekend als een ‘toolbox’ met verschillende subsidie-instrumenten. De belangrijkste subsidiekansen zijn er in 2021 voor mkb’s met plannen voor een:

  • Haalbaarheidsproject. Dit is een studie naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. Denk daarbij aan inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Mkb’s mogen de haalbaarheidsstudie combineren met experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. De subsidie vergoedt tot 40% van de kosten en bedraagt maximaal 20.000 euro.
  • R&D-samenwerkingsproject. Hierbij gaat het om projecten van minstens twee mkb’s, die samen onderzoek doen naar een technisch nieuw (of sterk vernieuwd) te ontwikkelen product, productieproces of dienst. De subsidie vergoedt tot 35% van de kosten en bedraagt maximaal 350.000 euro.
  • Kennisvraag. Mkb’s die in het kader van een innovatie een kennisvraag willen laten beantwoorden door een kennisinstelling kunnen daarvoor een ‘kennisvoucher’ aanvragen. De voucher heeft een subsidiewaarde van maximaal 3.750 euro.

De genoemde percentages en subsidiebedragen voor een R&D-samenwerkingsproject en kennisvraag zijn nog onder voorbehoud. De regeling voor 2021 is namelijk nog niet officieel gepubliceerd. Van een haalbaarheidsproject is al wel bekend dat de voorwaarden hetzelfde blijven als vorig jaar.

Wanneer aanvragen?

Op 13 april 2021 start naar verwachting de eerste aanvraagronde voor de MIT-subsidie. Daarbij kunnen mkb’s subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. Snelheid is aanbevolen: de subsidieverstrekker verstrekt de subsidies op volgorde van binnenkomst. Het beschikbare subsidiebudget kan de eerste dag al op zijn, zoals in eerdere rondes het geval was. Voor R&D-samenwerkingsprojecten geldt een andere systematiek. Mkb’s kunnen subsidieaanvragen voor deze projecten later dit jaar indienen, waarschijnlijk vanaf juni tot en met september. Dat geeft u extra tijd voor het voorbereiden van een goed R&D-samenwerkingsproject.  Dat is belangrijk, want hier geldt: alleen de beste projecten krijgen subsidie. PNO helpt u graag bij het optimaliseren van uw kansen.

Belangstelling? Kom nu in actie!

De MIT-subsidie is een niet te missen kans voor mkb’s die werken aan R&D-projecten en innovatieve producten en diensten. Wel is het zaak om op tijd te starten met de voorbereidingen. Heeft u nu al projectplannen of -ideeën? Leg ze aan ons voor. Wij adviseren u over de inrichting en impact van uw project, en bij het opstellen van een aanvraag die optimaal aansluit op de subsidiecriteria, het regio- en topsectorenbeleid en de missiethema’s. Bel 088-8381381 of stuur een kort bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement