Subsidie Circulaire ketenprojecten vereist snelle indiening

 

Ook in 2021 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat in april open voor aanvragen. PNO vertelt nu alvast meer. Want één ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn!

Over de subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten bestaat nog niet lang. De eerste aanvraagronde was in 2020, en kon rekenen op een ongekend grote belangstelling: het subsidiebudget was al op de allereerste dag overtekend! Overigens werd er later nog wel wat extra budget beschikbaar gesteld. Inmiddels staat een gloednieuwe aanvraagronde in de startblokken. Het te verdelen subsidiebudget bedraagt 4,5 miljoen euro. Snelheid is weer een belangrijke factor. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2021. Dit kan in principe tot uiterlijk 30 september 2021, maar… het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet tot het laatste moment, en zorg dat uw plannen al klaar zijn vóór de start van de aanvraagronde! Onze experts kunnen een belangrijke rol spelen in die voorbereidingsfase.

Welke projecten kunnen subsidie krijgen?

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor mkb’s die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. Maar wat betekent dat nu concreet? Daarvoor moeten we kort ingaan op de belangrijkste elementen van de regeling:

 • Bij een ‘circulaire oplossing’ gaat het hier om oplossingen die zorgen voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Een project moet gericht zijn op het op een circulaire manier ontwerpen, produceren of organiseren van een product, een proces, dienst of businessmodel.
 • De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie en/of organisatie-innovatie.
 • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).

Ook projecten gericht op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Gewone recycling/downcycling valt echter buiten deze regeling.

Voor wie is dit interessant?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens drie mkb’s (en maximaal zes). Het moet daarbij gaan om onafhankelijke bedrijven (niet verbonden in een holding), die binnen de keten verschillende rollen vervullen. Andere partijen – zoals het grootbedrijf – mogen meedoen aan de samenwerking, maar krijgen geen subsidie.

Subsidiebedragen en voorwaarden

De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per mkb dat deelneemt aan het samenwerkingsverband. De subsidie vergoedt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer (inclusief inhuur van een ervaren procesbegeleider). Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Het samenwerkingsproject moet starten binnen zes maanden na de subsidieaanvraag en mag een looptijd hebben van maximaal twee jaar.
 • Het project moet na die periode leiden tot blijvende samenwerking tussen minstens drie mkb’s met minstens drie rollen in de product- of materiaalketen.

Dat laatste is een recente wijziging en een belangrijk aandachtspunt bij projecten waarbij wordt samengewerkt met partijen die primair een tijdelijke rol vervullen (zoals kennisleveranciers, ondernemers die tijdelijk laboratorium- of testfaciliteiten aanbieden, innovatiebureaus of techniekontwikkelaars).

Meer weten? Of deze subsidie aanvragen?

De experts van PNO en EGEN komen graag in contact met mkb’s die werken aan circulaire innovaties en kansen zien voor samenwerking met andere partijen. Zij beschikken over uitgebreide ervaring op dit vakgebied, en vertellen u graag meer over de aanvraagronde, of andere passende subsidies voor uw bedrijf. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement