Subsidie voor CO₂-reductie industrie gestart door Wiebes

Al eerder schreven wij over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling voor CO₂-reductie bij de industrie. De regeling is nu bekendgemaakt en staat open voor aanvragen, onder de naam ‘subsidiemodule beleidsexperiment CO₂-reductie industrie’. Lees hier meer over de subsidiekansen, voorwaarden en achtergronden.

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland zijn gehalveerd, zo heeft het Kabinet bepaald. Een belangrijke rol hierbij ligt bij de industrie. Deze sector moet zorgen voor ongeveer de helft van de totale CO₂-reductie. De reden: het ’beparingspotentieel’ bij de industrie is groot en het kan bovendien worden benut tegen relatief lage kosten.

Dit stelt althans minister Wiebes, die overigens wel verwacht dat verdere steunmaatregelen vanuit de overheid de komende jaren nodig zullen zijn. Hoe die steunmaatregelen rondom CO₂-reductie er precies uit gaan zien, is nog onzeker. Dit is nog onderdeel van de onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord, dat deze zomer wordt verwacht. Vooruitlopend hierop start Wiebes nu toch vast met een tijdelijke subsidieregeling, die hij omschrijft als een ‘experiment’ om al wat ervaring op te doen.

Naar verwachting krijgt de subsidieregeling in 2019 een definitiever karakter.

Subsidie voor verminderen CO2-uitstoot

De nieuwe regeling biedt subsidiekansen voor projecten gericht op het verminderen van de CO₂-uitstoot in de industrie. Zo is er subsidie mogelijk voor:

  • recycling van afvalstoffen van een ander bedrijf;
  • hergebruik van producten of materialen van een ander bedrijf;
  • lokale infrastructuur (bijvoorbeeld demonstraties rondom een stoom- of warmtenetwerk);
  • infrastructuur voor elektriciteit of gas (distributie/transmissie, opslag, slimme netten).

Belangrijk hierbij: de subsidie is alleen bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Verder moet het project zicht bieden op een flinke CO-reductie, met resultaten op de korte termijn. Daarbij ligt de nadruk op zeer kosteneffectieve projecten, die nog een extra duwtje nodig hebben vanwege de hogere risico’s of langere terugverdientijd.

Subsidie tot 5 miljoen euro

Voor goede projecten is een subsidie mogelijk van 500.000 tot 5 miljoen euro. De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten, doorgaans tussen de 10 en 50% (afhankelijk van het type project). Het aanvragen van deze subsidie is mogelijk tot uiterlijk 28 juni 2018. Let op: de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en zolang het subsidiebudget reikt.

PNO toetst uw plannen

Wilt u weten of deze subsidie aansluit op uw project? Leg uw projectidee of plannen dan ter toetsing voor aan onze energie-experts. Zij kunnen vertellen of u voldoet aan alle subsidievoorwaarden, helpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag, of het verder optimaliseren van de slaagkansen. En soms is het raadzaam om gebruik te maken van een andere regeling, die beter aansluit op uw project of financiële planning. Bijvoorbeeld een subsidie van de topsector Energie, of via de verruimde SDE-regeling die dit najaar bekend zal worden. PNO ziet uw projectplannen met veel belangstelling tegemoet!