Subsidie Praktijkleren gaat op de schop

Met het aloude adagium ‘Kennis is macht’ in gedachten, zou het kabinet de permanente scholing van leerlingen, studenten en werknemers optimaal moeten faciliteren. Dat doet het maar erg overtuigend is het allemaal niet.

Subsidie praktijkleren wordt uitgekleed

Als het gaat over scholingssubsidies gaat het natuurlijk over de Subsidieregeling praktijkleren waarmee de overheid werkgevers stimuleert om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Zoals bekend loopt deze subsidie, die wettelijk zou eindigen op 31 december 2018, nog maximaal één jaar door tot en met 31 december 2019. In 2019 bezuinigt het kabinet echter fors op de subsidieregeling. Zo gaat het maximum normbedrag per leerling omlaag van 2.700 euro naar 2.500 euro. Bovendien daalt het budget flink, van ruim 200 miljoen euro naar iets meer dan 185 miljoen euro.

Praktijkleren subsidie stopt: gemiste kans

Na 2019 stopt de Subsidieregeling praktijkleren zelfs helemaal! Dit is zonder meer een gemiste kans. Uit de evaluatie van de regeling over de afgelopen jaren komt namelijk zeer duidelijk naar voren dat de Subsidieregeling praktijkleren een zeer goed werkende regeling is. Het lagere normbedrag volgend jaar van 2.500 euro zou er echter voor kunnen zorgen dat de prikkel voor bedrijven om extra leerlingen aan te nemen afneemt. Dit betekent dus een uitdaging voor de minister: met een stijgend aantal leerlingen de kosten van de regeling niet te veel laten stijgen zonder dat het normbedrag per leerling te veel daalt… spannende tijden!

Nieuwe regeling in de maak

Het kabinet stelt na het lopende schooljaar 2018-2019 echter wel nieuw budget beschikbaar voor de Subsidieregeling praktijkleren. Hoe zit dat nu? De regeling eindigt toch op 31 december 2019? Dat klopt inderdaad. Dit nieuwe budget houdt dus in dat er in 2019 een nieuwe subsidieregeling wordt opgesteld voor de jaren daarna tot en met 2023. Het wordt dus spannend om te zien hoe deze nieuwe subsidieregeling eruit gaat zien.

Permanent leren is investeren

Ook erg interessant om te volgen is de voorgenomen verandering van de fiscale aftrekbaarheid van (beroeps)opleidingen in een ‘gewone’ subsidieregeling. Deze nieuwe regeling, die waarschijnlijk van start gaat vanaf het schooljaar 2019-2020, gaat “Permanent leren” heten. Het kabinet stelt hiervoor in 2019 ruim 7 miljoen euro beschikbaar om een begin te kunnen maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen. Na 2019 lijkt het beschikbare budget te stijgen tot wel 200 miljoen euro per jaar.

Meer weten?

Benieuwd naar hoe de nieuwe subsidieregelingen eruit gaan zien? Wij volgen de besluitvorming hierover op de voet. U kunt natuurlijk altijd ‘gewoon’ contact opnemen met een van onze scholings- en arbeidsspecialisten.