Gaat subsidie praktijkleren in 2021 weer naar 2.700 euro?

Van 2 juni tot en met 16 september kan weer subsidie praktijkleren worden aangevraagd voor het schooljaar 2020/2021. Werd de afgelopen schooljaren telkens het subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats verlaagd, voor het schooljaar 2020/2021 is het budget met 78 miljoen verhoogd. Is dat voldoende om weer 2.700 euro uit te kunnen betalen?

Korting op subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming – van maximaal 2.700 euro per praktijkleerplaats – voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een werknemer die een praktijkleerplaats bezet. In verreweg de meeste gevallen is dit een mbo-bbl-praktijkleerplaats. Het maximale bedrag van 2.700 euro per praktijkleerplaats, werd de afgelopen jaren beetje bij beetje verlaagd, om zo het beschikbare budget van ruim 200 miljoen euro per schooljaar eerlijker te verdelen over alle goedgekeurde aanvragen. Daardoor daalde het subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats in 2020 naar 2.079,27 euro (mede door de stijging van het aantal mbo-bbl leerlingen én het toevoegen van meer subsidiabele hbo-opleidingen). Een daling dus van bijna 23% op het werkelijk te ontvangen subsidiebedrag.

Extra budget voor subsidie praktijkleren

In februari van dit jaar informeerden minister Van Engelshoven en minister Slob de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Dit is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Het programma investeert de komende tweeëneenhalf jaar liefst 8,5 miljard euro. Daarvan is in ieder geval 73 miljoen euro bestemd voor het toereikend maken van het totale budget om ook daadwerkelijk 2.700 euro per volledige praktijkleerplaats te kunnen betalen voor het schooljaar 2020/2021. In 2022 zal het gaan om een bedrag van 61 miljoen euro.

Praktijkleren.Online

Het vooruitzicht op 2.700 euro praktijkleren subsidie moet leerbedrijven in staat stellen om – ondanks de Coronacrisis – door te blijven gaan met het aanbieden van praktijkleerplaatsen. In de wetenschap dat het bijna zeker is dat de maximale 2.700 euro ook daadwerkelijk uitbetaald wordt, lijkt het voor de vele ondernemers die weer vooruit durven te kijken interessant om ook vanaf het schooljaar 2021/2022 weer volop praktijkleerplaatsen aan te bieden. Leerbedrijven die dat willen, kunnen gebruik maken van het door PNO Consultants ontwikkelde Praktijkleren.Online om de subsidie praktijkleren aan te vragen en te verantwoorden. Meer weten? Neem een kijkje op de website of bel 0900-0401369.