Subsidie Praktijkleren blijft in 2019 beschikbaar

Het hoge woord is eruit: de verlenging van de Subsidie praktijkleren is een feit. Daarmee blijft de regeling, bedoeld voor onder meer BBL-leerlingen, ook na het schooljaar 2017-2018 beschikbaar! Zoveel is duidelijk geworden uit een brief van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer.

Evaluatie Subsidie Praktijkleren maakt noodzaak duidelijk

De Tweede Kamer vroeg de minister al in 2016 om onderzoek te doen naar de daling van het aantal leerwerkplekken voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Naar aanleiding daarvan liet de minister ook een evaluatie naar de (uitvoering van) de Praktijkleren subsidie doen. Uit het onderzoek is het de minister duidelijk geworden dat de regeling moet worden voortgezet. Details over de voortzetting van de regeling, zoals het budget voor de komende jaren, maakt zij tijdens Prinsjesdag bekend.

Zonder Subsidie Praktijkleren minder praktijkleerplaatsen

Het bureau dat de evaluatie voor de minister heeft uitgevoerd, concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit. Als de minister de subsidieregeling zou afschaffen, zou het aanbod aan praktijkleerplaatsen kunnen verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat de subsidieregeling niet de belangrijkste reden is om praktijkleerplaatsen aan te bieden, maar de helft van de werkgevers geeft aan dat de subsidie – maximaal 2.700 euro per volledige praktijkleerplaats – wel van invloed is op het aantal praktijkleerplaatsen dat zij aanbieden:

 • Een kwart van de geïnterviewde werkgevers zegt dat zij zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan zouden bieden.
 • Eveneens een kwart twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden.

Wat is de subsidie Praktijkleren?

Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren aanvragen als zij – als erkend leerbedrijf – begeleiding geven aan:

 • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
 • mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo
 • hbo-studenten die een duaal of deeltijdtraject volgen in de sector techniek of landbouw en natuurlijke omgeving

Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Bezoek de speciaal ontwikkelde webportal Praktijkleren Online om subsidie aan te vragen.

Subsidie Praktijkleren aanvragen via Praktijkleren-Online

Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren ook aanvragen via Praktijkleren-Online. Praktijkleren-Online biedt verschillende voordelen boven het RVO-loket:

 • Praktijkleren-online is het hele jaar door, ieder moment van de dag beschikbaar
 • er is geen eHerkenning nodig om toegang te krijgen
 • gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden
 • het is bruikbaar voor het bijhouden van zowel de aanvraag als de verantwoording
 • PNO controleert of de gegevens volledig zijn en dient de aanvraag in

Meer informatie over subsidie Praktijkleren is te vinden op de website www.praktijkleren.onlineBelangstellenden kunnen hier ook vrijblijvend een gratis proefaccount aanvragen.