PNO helpt gemeenten bij lokaal stimuleringsbeleid en biedt subsidiehulp aan


Nederlandse gemeenten werken in hoog tempo aan de energietransitie. Dat is nodig, want die transitie speelt zich voor een groot deel af op ‘lokaal’ niveau. Dit vraagt om nieuwe gemeentelijke subsidieregelingen, bijvoorbeeld gericht op aardgasvrije wijken, coöperatieve zonprojecten, zero-emissie-stadslogistiek, en andere uitwerkingen van lokale energieplannen en transitievisies. 

Om welke instrumenten kan het gaan?

Bij het realiseren van hun beleidsdoelen hebben gemeenten allerlei mogelijkheden, zoals het:

 • opstellen van nieuwe of herziene gemeentelijke subsidieregelingen (gericht op specifieke doelen)
 • aanbieden van gesubsidieerde maatwerkadviezen (bijvoorbeeld via adviesvouchers)
 • verstrekken van incidentele subsidies
 • starten van een lokaal financieringsfonds (zoals een revolverend fonds)
 • gebruiken van andere regelgeving met een stimulerend of faciliterend doel (zoals vergunningsbeleid).

Vragen uit de praktijk

Bij het voorbereiden of opstellen van een subsidieregeling spelen soms lastige vragen. Steeds vaker doen gemeenten daarbij een beroep op de juristen van PNO. Zij beschikken over een ruime praktische en juridische expertise op het gebied van subsidies en subsidieregelgeving. Hieronder een kleine greep uit de vragen die PNO regelmatig krijgt voorgelegd vanuit de gemeentelijke praktijk.

 1. Een gemeente wil een subsidieregeling voor verduurzaming van woningen ook openstellen voor woningcorporaties. Mag dat, gezien het staatssteunverbod?
  Antwoord: ja, in dit geval mag dat. De subsidie valt onder de aanwijzing van de woningcorporatie als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).
 2. Een gemeente wil graag samenwerken met een ‘stichting buurtinitiatief’. Mag de gemeente deze stichting één-op-één subsidiëren?
  Antwoord: Dit rechtsgebied is volop in ontwikkeling. Subsidie wordt gezien als schaars recht. Dat brengt mee dat bij het verdelen van subsidies enige mate van concurrentie moet worden geboden. De verplichting om mededingingsruimte te bieden kan onder opgaaf van redenen worden beperkt, maar niet zover dat iedere mededingingsruimte wordt uitgesloten.
 3. Een gemeente wil bij een subsidie een verplichting opleggen die langer duurt dan het project. Hoe doet zij dat?
  Antwoord: de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het mogelijk om subsidieverplichtingen op te leggen die na de duur van het project en na de subsidievaststelling blijven doorwerken. Let dan wel goed op de handhaving en een gelimiteerde duur van de verplichting.

Welke ondersteuning biedt PNO?

De juristen van PNO kunnen gemeenten en andere overheden ondersteunen bij het:

 • verkennen van mogelijke stimuleringsinstrumenten en -maatregelen
 • opstellen en uitvoeren van een specifieke subsidieregeling
 • beantwoorden van juridische vragen en het toetsen aan wettelijke kaders (zoals het staatssteunverbod)
 • afstemmen met andere regelgeving (waaronder de Algemene Subsidieverordening, ASv)
 • opstellen van aanvraagformulieren, modeldocumenten, checklists, een webpagina, enzovoorts.

Meer weten?

Werkt u als gemeente aan een subsidieregeling of andere instrumenten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energie? En heeft u juridische vragen of komt u capaciteit tekort? Informeer wat PNO voor u kan doen. PNO beschikt over een unieke combinatie van juridische subsidie-expertise en inhoudelijke vakkennis van subsidiespecialisten op verschillende gebieden (zoals energie, transport, industrie en regionale ontwikkeling). Meer weten? Bel 088-838-1381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement