Subsidieregeling Cyberweerbaarheid gaat open na zomer

Cybercrime is actueler dan ooit. Ransomwareaanvallen, datalekken en megahacks zijn schering en inslag. Toch zijn veel bedrijven nog steeds onvoldoende beveiligd tegen cyberdreigingen. Bedrijfsprocessen en -informatie zijn zo een geliefd doelwit voor cybercriminelen. Heeft u ideeën voor een cyberweerbaarheidsplan of zoekt u partijen om mee samen te werken? In september start een nieuwe ronde van de subsidieregeling Cyberweerbaarheid.

Wat is het doel van de subsidieregeling Cyberweerbaarheid?

Het doel van de subsidieregeling Cyberweerbaarheid is het creëren van nieuwe netwerken voor het toepassen van kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid. Een cyberweerbaarheidsnetwerk kenmerkt zich door de samenwerking van ondernemers met andere organisaties. Het doel is het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches, sectoren en regio’s.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De subsidie is alleen bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:

 • Een penvoerder, een ondernemer, vraagt namens een aantal individuele bedrijven die gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan hebben opgesteld, subsidie aan. In dit geval moet het samenwerkingsverband bestaan uit minimaal twee en maximaal acht deelnemers. Het doel is het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 • Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) die de cyberweerbaarheid behartigt van een groep ondernemingen in ‘niet-vitale’ sectoren. De stichting ontvangt de subsidie. Samenwerking met minstens twee ondernemingen is verplicht.

NB Niet-vitale onderneming: onderneming die geen product of dienst aanbiedt waarvan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving.

Budget, subsidie en rangschikkingscriteria

Het beschikbare subsidiebudget in 2021 is 1 miljoen euro. De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende projectkosten en is maximaal 200.000 euro per project. De beste projecten krijgen subsidie. Een onafhankelijke adviescommissie toetst daarbij aan de volgende rangschikkingscriteria:

 • de bijdrage die het cyberweerbaarheidsplan levert aan het versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, waardoor maatschappelijke en economische schade kan worden beperkt
 • het doel, de samenstelling en de grootte van het netwerk dat het cyberweerbaarheidsplan uitvoert
 • de mate van innovativiteit van het cyberweerbaarheidsplan.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Voor het verkrijgen van subsidie geldt een aantal voorwaarden. We zetten de belangrijkste voor u op een rij:

 • Het cyberweerbaarheidsplan richt zich op het versterken van de cyberweerbaarheid van ondernemingen in de niet-vitale sectoren van Nederland.
 • Ten minste twee niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen voeren het project uit of werken mee in het project.
 • Het cyberweerbaarheidsplan kenmerkt zich door een integrale visie op hoe niet-vitale ondernemingen hun cyberweerbaarheid duurzaam kunnen versterken.
 • De looptijd van het project ligt tussen de een en drie jaar.

Voorbeeldprojecten subsidieregeling Cyberweerbaarheid

In de laatste subsidieronde vorig jaar heeft de adviescommissie zes voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidie Cyberweerbaarheid. We lichten er een aantal samenwerkingsverbanden uit ter inspiratie:

 • Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden: het cybernetwerk informeert niet-vitale ondernemers (tot 40 fte) actief over de risico’s van het internet
 • FERM: verhogen van de bewustwording over cybersecurity en resilience in de Rotterdamse haven
 • Cyberchain: zorgt ervoor dat aangesloten bedrijven maatregelen implementeren in de eigen organisatie om de weerbaarheid in de digitale wereld te versterken; de kennis hierover wordt gedeeld en verwerkt in een workshop
 • Agrifood Cyberweerbaarheid: definiëren als sector van een ‘cybersecurity baseline’ waar ketenpartijen minimaal aan moeten voldoen, plus het opstellen van een stappenplan om het cybersecurityniveau op een steeds hoger niveau te brengen.

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u een idee voor een cyberweerbaarheidsplan? Bijvoorbeeld als branchevereniging, belangenorganisatie of expertisecentrum? PNO heeft jarenlang ervaring met het schrijven van dit soort subsidieaanvragen en het bijeenbrengen van partijen. Onze cyberexperts zijn u graag van dienst. Wij zien uw plannen met belangstelling tegemoet! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement