Subsidierondes Topsector Energie 2018 starten in april

Ook dit jaar komt weer een breed scala aan energiesubsidies beschikbaar vanuit de Topsector Energie. Deze subsidies zijn bedoeld voor zowel onderzoek en ontwikkeling als voor demonstratie van innovaties en zijn allemaal gekoppeld aan hun eigen energiethema. Op 3 april gaat de eerste serie aanvraagrondes van start. Wilt u aanspraak maken op een van deze subsidies, dan is het zaak om nu al te beginnen met het voorbereiden van uw aanvraag.

Binnen welke energiethema’s kunt u Topsector Energie-subsidie aanvragen?

Waarschijnlijk worden de volgende Topsector Energie-programma’s (TSE) in april opengesteld:

  • Demonstratie Energie-Innovatie (DEI): subsidies voor ontwikkeling en demonstratie van innovaties, processen en/of diensten. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren. De aanvraagronde sluit op 24 april 2018.
  • Hernieuwbare Energie (HER): subsidie voor projecten die zorgen voor een kosteneffectievere opwekking van hernieuwbare energie. Sluitingsdatum: 31 maart 2019.
  • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG): voor R&D-projecten gericht op chemisch-katalytische of biotechnologische conversietechnologie, of groengas-vergisting/vergassing. Sluitingsdatum: 19 september 2018.
  • Joint Industry Project (JIP): voor energiebesparingsprojecten met toegepast R&D-onderzoek voor een door een industrieel bedrijf gewenste innovatieve procestechnologie. Sluitingsdatum: 29 mei 2018.
  • Wind op zee R&D: voor onderzoek en ontwikkeling gericht op kostprijsverlaging voor windenergie op zee. Sluitingsdatum: 5 juni 2018.
  • Gebouwde omgeving / Urban Energy: dit programma heeft betrekking op Energieregelsystemen, Flexibele energie-infrastructuur, Multifunctionele bouwdelen, Warmte- en koude- installaties, en op Zonnestroom-technologieën (PV). Sluitingsdatum: 11 september 2018.

TSE-subsidie voor uiteenlopende energiethema’s

Ook voor de subsidieregelingen CCUS, het programma voor Carbon Capture, Utilisation and Storage, en Waterstof is de verwachting dat deze op 3 april aanstaande opengaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een geheel nieuwe programmalijn, onder de voorlopige naam ‘Gasloze Wijken’, en gaan begin mei nieuwe aanvraagrondes van start voor Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en MVI, zo is de verwachting. Het onderstaande schema bevat een overzicht van – voor zover bekend – de beschikbare subsidiebudgetten per energiethema.

TSE-budgetten

Laat u adviseren door een energiespecialist

De bovenstaande subsidieprogramma’s omvatten natuurlijk meer dan in de beknopte omschrijving is weergegeven. Wilt u meer weten over een specifiek deelprogramma, of uw projectplan laten toetsen aan de subsidievoorwaarden, neem dan gerust contact op met de ervaren energiespecialisten van PNO.