Succesvol innoveren op basis van wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar de commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten. Onderzoekers en startende ondernemers die beschikken over dergelijke resultaten kunnen deze subsidie aanvragen.

Take-off subsidie voor commercialiseren wetenschappelijke onderzoeksresultaten

De subsidie die door NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTI) beschikbaar wordt gesteld, bestaat uit drie onderdelen:

  • Take-off WO fase 1: deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut die een haalbaarheidsstudie willen doen naar de mogelijkheid om innovatieve onderzoeksresultaten die binnen die instelling zijn ontwikkeld om te zetten in een commerciële toepassing. Deze subsidie kan oplopen tot 40.000 euro
  • Take-off TO2 fase 1: startende ondernemers die kennis hebben overgenomen of bezitten van erkende TO2 instellingen kunnen eveneens tot 40.000 euro aanvragen voor zo’n haalbaarheidsstudie
  • Take-off fase 2: een vroegefasefinanciering in de vorm van een geldlening tot 250.000 euro voor startende ondernemers met kennis en/of onderzoeksresultaten van universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, hogescholen of erkende TO2-instellingen.

Intentieverklaring

Om in aanmerking te komen voor (een van) deze subsidies is het van belang om een intentieverklaring in te dienen. Deze intentieverklaring moet uiterlijk 6 februari om 14:00 uur zijn ingediend. De deadline voor een volledige aanvraag is 6 maart 2018, eveneens om 14:00 uur. Behoort u tot de doelgroep van deze Take-off subsidie, en wilt u gebruik maken van deze openstelling? Wij helpen u graag met opstellen en indienen van uw aanvraag. Reageer op dit artikel en wij nemen contact met u op.