TASO open voor aanvragen tot en met 11 oktober

 

Sportverenigingen kunnen nu de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) aanvragen. De regeling is bedoeld voor verenigingen die minstens 20% omzet hebben misgelopen, in vergelijking met 2019, als gevolg van de coronamaatregelen. Het indienen van een aanvraag is nog mogelijk tot en met zondag 11 oktober 2020.

Wie kunnen TASO aanvragen?

Sportverenigingen zonder winstoogmerk die door de coronacrisis minimaal 20% of meer omzetverlies hebben geleden ten opzichte van 2019, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, komen in aanmerking voor TASO:

 • sportorganisaties, waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1
 • organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Wat ondersteunt TASO?

De TASO helpt bij het betalen van de vaste lasten. De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van deze doorlopende lasten. Sportverenigingen mogen de volgende vaste lasten meetellen bij de berekening van het geleden omzetverlies:

 • gas, water of licht
 • belastingen en heffingen
 • hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen
 • personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager. NB Personele lasten waarvoor al een (gedeeltelijke) vergoeding is verkregen op basis van de NOW of TOZO, komen niet in aanmerking.

Huurverplichtingen komen niet in aanmerking.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming voor categorie A (amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan 500 en minder dan 4.000 euro) is afhankelijk van de hoogte van de doorlopende lasten en bedraagt:

 • 1.500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1.500 euro)
 • 2.500 euro (bij doorlopende lasten van 1.501 t/m 2.500 euro)
 • 3.500 euro (bij doorlopende lasten van 2.501 t/m 3.999 euro.

De hoogte van de tegemoetkoming voor categorie B (amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van minimaal 8.000 euro na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming TOGS of TVL) is afhankelijk van de hoogte van de doorlopende lasten en bedraagt:

 • 4.000 euro (bij doorlopende lasten van 8.000 t/m 13.999 euro)
 • 5.000 euro (bij doorlopende lasten van 14.000 t/m 19.999 euro)
 • 6.000 euro (bij doorlopende lasten van 20.000 euro en hoger).

Verenigingen kunnen voor twee perioden waarin zij ten minste 20% minder omzet hadden subsidie aanvragen: periode 1 (van 1 maart tot en met 31 mei 2020) en periode 2 (van 1 juni tot en met 31 augustus 2020).

Wanneer aanvragen?

Sportorganisaties kunnen tot en met 11 oktober 2020 een aanvraag indienen. De subsidieverstrekker Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Het budget voor 2020 is 44,5 miljoen euro. Bij overschrijding van het budget, vindt er loting plaats onder alle volledige aanvragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de TASO-subsidie? Neem contact op met de experts van PNO via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement