Topsector Energie subsidierondes 2019 bekend

Energie-innovaties zijn geen luxe meer: ze zijn essentieel voor onze planeet, de economie en het imago van bedrijven. Van alle kanten wordt gewerkt aan plannen en doelstellingen op het gebied van klimaat, energie en CO₂-reductie. De TSE-subsidies van de Topsector Energie spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Deze maand start de eerste serie subsidierondes.

Subsidiethema’s binnen de Topsector energie

De TSE-programma’s hebben betrekking op specifieke energiethema’s, met elk een eigen budget en aanvraagtijdvak.

Programma Demonstratieprojecten Energie-Innovaties (DEI)

Deze subsidie is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op energie-innovaties of CO₂-reductie. De aanvraagronde van 2019 start in februari en werkt volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Lees ook het recente artikel met een overzicht van de DEI subsidiekansen in 2019.

Programma Hernieuwbare Energieprojecten (HER)

Dit programma biedt subsidie voor R&D-innovaties gericht op ontwikkeling en demonstratie van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, aero- en hydrothermie, aardwarmte, en energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas). De verwachte deadlines zijn 31 maart 2019 en 31 maart 2020 en ook hier geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Er is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor beide rondes samen, en de verwachting is dat de subsidie kan oplopen tot 6 miljoen euro per project.

Programma Topsector Energiestudies Industrie

Subsidie voor studies ter voorbereiding op een R&D-project rondom een industriële energie-innovatie. Dit programma is met name interessant voor partijen die zich oriënteren op een CCUS-project (afvang, gebruik, transport of opslag van CO₂). De subsidie mag dus ook worden aangevraagd voor energiestudies rondom andere onderwerpen. Verwachte aanvraagronde is begin februari tot en met 24 september 2019 en behandeling naar volgorde van binnenkomst. De subsidie kan oplopen tot 2 miljoen euro per project.

Programma Waterstof

Subsidie voor projecten die zich richten op ‘waterstof als energiedrager’ (gericht op innovaties op het gebied van niet-fossiele waterstofproductie, of rondom opslag, distributie, transport of nieuwe toepassingen van waterstof). De verwachte aanvraagronde is van 1 april 2019 tot en met 21 mei 2019. De subsidies kan oplopen tot 500.000 euro per project.

Programma Geo-Energie

Subsidie voor projecten op het gebied van aardwarmte en ondergrondse energieopslag, gericht op ontwikkeling van innovatieve technieken (voor reservoirontwikkeling, exploratie, boren/putafwerking, productiviteit/monitoring, of systeemintegratie met bijvoorbeeld wind of zon). De aanvraagronde zal naar verwachting duren van 1 juli 2019 tot en met 8 oktober 2019. De subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per project.

Programma Urban Energy (Gebouwde omgeving)

Subsidies voor R&D-projecten gericht op belangrijke energiebesparende innovaties voor de gebouwde omgeving, die specifiek zijn gericht op vijf thema’s (zonnestroom; duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat; fysieke integratie; flexibele energie-infrastructuur; energieregelsystemen en -diensten). Deze subsidie kan worden aangevraagd van 1 april 2019 tot en met 10 september 2019. De subsidie kan oplopen tot 1 miljoen euro per project.

Programma Joint Industry Project (JIP)

Voor industriële energiebesparingsprojecten met toegepast R&D-onderzoek voor een (door een industrieel bedrijf gewenste) innovatieve procestechnologie. Doel moet zijn: het duurzamer maken van de energie-intensieve procesindustrie (zoals de chemie, raffinage, staal, papier, voeding en bouwproducten). Verwachte aanvraagronde: 1 april 2019 tot en met 28 mei 2019. De subsidie kan oplopen tot 1 miljoen euro per project.

Programma Wind op Zee R&D

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling gericht op kostprijsverlaging voor windenergie op zee. Het gaat hierbij om ‘offshore wind’ technologie-ontwikkelingsprojecten, met de focus op R&D en innovaties die nog ver van de markt staan (en dus bijv. niet voor haalbaarheidsstudies of toepassingsprojecten). De verwachte aanvraagronde is van 1 april 2019 tot en met 7 mei 2019 en de subsidie kan oplopen tot 750.000 euro per project.

Andere rondes voor andere energiethema’s

Bovenstaand overzicht bevat alleen de Topsector Energie subsidierondes die op dit moment bekend zijn. Waarschijnlijk volgen er later dit jaar nog meer openstellingen voor andere TSE-programma’s. Daarbij kan worden gedacht aan onderwerpen als Biobased Economy en Groengas, Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), Systeemintegratie op de Noordzee, en Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP). Zodra daar meer over bekend is, berichten wij dat uiteraard in de Subsidieflits.

Energie- en milieu-experts op alle onderwerpen

Het Energie- en Milieuteam van PNO beschikt in Nederland en Europa over een groot aantal zeer ervaren experts. Als u plannen heeft voor een project op een van de bovengenoemde onderwerpen kan het voor u zeer waardevol zijn daarover in een vroegtijdig stadium met een van de experts van gedachten te wisselen. Contact opnemen is vrijblijvend en geeft u al snel meer duidelijkheid over uw mogelijkheden. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje via het volgende formulier:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement