Uitspraak Whk-premie elk moment verwacht

Gaat de Hoge Raad de belastingdienst in het ongelijk stellen in de zaak rond de Whk-premie (Werkhervattingskas)? Als we de Advocaat-Generaal moeten geloven wel! De uitspraak van de Hoge Raad is namelijk elk moment te verwachten.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De in 2013 van kracht geworden wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) heeft tot doel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Deze groep vormt een ‘probleem’ omdat zij gemiddeld langer verzuim vertoont. De wet voorziet in meer prikkels voor Ziektewet-gerechtigden, werkgevers en uitvoerders om het ziekteverzuim terug te dringen.

Ook volgens Advocaat-Generaal te ruim geïnterpreteerd

Bij de vaststelling van de premies voor ziektewet en AOW voor onder meer 2013 heeft de belastingdienst in 2014 deze Wet BeZaVa met terugwerkende kracht toegepast. Te ruim, volgens het Gerechtshof Amsterdam, waardoor werkgevers op ongeoorloofde wijze werden benadeeld. Maar tegen die uitspraak ging de belastingdienst in cassatie bij de Hoge Raad. Nu de Advocaat-Generaal, het belangrijkste adviesorgaan van de Hoge Raad, de aangevoerde argumenten van de belastingdienst – in zijn advies van 27 juli 2018 – heeft afgewezen, lijkt het er sterk op dat ook de Hoge Raad de belastingdienst in het ongelijk gaat stellen. Wat de uitspraak van de Hoge Raad zal zijn en welk effect het gaat hebben op de benadeelde werkgevers kunnen we alleen maar afwachten. Vanzelfsprekend houden wij u over deze zaak op de hoogte.

Nu al laten controleren of u mogelijk voor belastingteruggaaf in aanmerking komt

Wat u alvast wel kunt doen, is door ons laten controleren of uw situatie in 2014 en wellicht ook latere jaren overeenkomt met de benadeelde werkgever die de rechtszaak is begonnen. Neem hierover contact met ons op. De Belastingdienst kan immers een ambtshalve verzoek om correctie van de in 2014 onterecht betaalde belasting moeilijk naast zich neerleggen als de Hoge Raad – in navolging van de Advocaat Generaal – ook beslist dat de benadeelde werkgever gelijk heeft! Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement