Universiteit Twente vraagt om uw input

De Smart Industry groep van de Behavioural, Management and Social Sciences faculteit aan de Universiteit Twente heeft uw hulp nodig! Op dit moment ontwikkelt de BMS-faculteit namelijk haar roadmap Industry 4.0 (ook wel Smart Industry genoemd) voor de komende jaren. Door deze enquête in te vullen, levert u een bijdrage aan de invulling van deze roadmap.

Belangrijkste kansen en obstakels voor industrie 4.0

In januari heeft er al een workshop plaatsgevonden over dit onderwerp waarbij de impact van de vierde industriële revolutie op organisaties is besproken. Naar aanleiding van deze workshop heeft de faculteit in samenwerking met PNO een survey ontwikkeld. De resultaten van deze survey zullen worden gebruikt om de roadmap verder vorm te geven.

Onderzoek relevanter maken voor het bedrijfsleven

Het onderzoek bestaat uit vier vragen en duurt ongeveer vijf minuten. Door het invullen van de survey heeft u de mogelijkheid om de belangrijkste kansen en obstakels binnen industrie 4.0 aan te geven. Deze resultaten worden gebruikt om de onderzoekslijnen van de BMS-faculteit voor de komende jaren vorm te geven. Met uw input worden deze onderzoekslijnen nog relevanter voor het bedrijfsleven en leiden wellicht tot nieuwe samenwerkingen. De survey is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. De inhoud van beide surveys is hetzelfde.

Mocht u naar aanleiding van deze survey vragen hebben of wilt u aanvullende input geven op dit onderwerp neem dan contact op met Yvonne Vermonden.