Veel animo voor Regeling compensatie transitievergoeding

 

Over de dit jaar gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding hebben wij al veel vragen gekregen. Een aanvraag om compensatie kan vanaf 1 april 2020 worden ingediend voor uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. Met terugwerkende kracht dus. Uit de hoeveelheid vragen kan worden afgeleid dat er voor deze mogelijkheid voor compensatie veel animo zal zijn.

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Werkgevers kennen geen wettelijke verplichting om het dienstverband van een werknemer die langdurig ziek is (langer dan twee jaar) te beëindigen als de betreffende werknemer daarom verzoekt. Werkgevers houden op deze wijze langdurig zieke werknemers in ‘slapende dienstverbanden’ en voorkomen daarmee dat ze transitievergoedingen moeten uitbetalen. Bovendien, niet elke werkgever kan of wil zo’n bedrag betalen.

De Hoge Raad heeft nu echter bepaald dat het van ‘slecht werkgeverschap’ kan getuigen als je als werkgever geen gehoor geeft aan het verzoek van een langdurig zieke werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De verwachting is dat er mogelijk een golf aan verzoeken van werknemers komt om dienstverbanden te beëindigen.

Uitbetaalde transitievergoedingen

Ondanks dat het tot nu niet verplicht was om de arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers te beëindigen, hebben veel werkgevers dit wel gedaan. Sinds 1 juli 2015 zijn er door werkgevers tienduizenden transitievergoedingen uitbetaald aan langdurig zieke werknemers die uit dienst gingen. Deze werkgevers kunnen nu, met terugwerkende kracht voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die twee jaar ziek zijn geweest, vanaf 1 juli 2015 daarvoor veelal (alsnog) compensatie aanvragen. Daarvoor moet, op basis van een individueel samen te stellen dossier, kunnen worden vastgesteld dat:

  • er sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • de werknemer na langdurige ziekte uit dienst is gegaan
  • de werkgever de transitievergoeding heeft betaald
  • de berekening van de transitievergoeding juist heeft plaatsgevonden.

PNO Consultants helpt werkgevers bij het samenstellen van zo’n dossier en het berekenen van de mogelijke compensatie. Hoewel de aanvraag pas vanaf 1 april 2020 kan worden ingediend verdient het aanbeveling reeds nu al contact daarover met ons op te nemen – iets dat veel van uw collega’s al hebben gedaan. Niet elke uitbetaalde transitievergoeding aan (langdurig) zieke werknemers komt namelijk in aanmerking voor compensatie.

Aanvullend advies van advocaat

Bent u als werkgever al eens betrokken geweest bij het beëindigen  van een arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer dan weet u ook dat met veel aspecten rekening moet worden gehouden. Reden dat, zeker als arbeidsongeschiktheid een rol speelt, vaak in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten worden ingeschakeld om dergelijke trajecten in goede banen te leiden. Als u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel, advies wenst over de Regeling compensatie transitievergoeding, een vaststellingsovereenkomst of een ander aan het arbeidsrecht rakend onderwerp, dan is het goed voor u om te weten dat wij daarbij kunnen terugvallen op gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Regeling compensatie transitievergoeding, wilt u weten of u in aanmerking komt en/of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact met ons op via 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement