Vier vragen over de Tegemoetkoming Energiekosten voor bedrijven

Niet alleen huishoudens, maar ook Nederlandse bedrijven hebben veel last van de fors gestegen energieprijzen. Dat geldt vooral voor mkb-ondernemers in de zogeheten ‘energie-intensieve’ sectoren. Speciaal voor hen werkt het kabinet aan een nieuwe steunregeling: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). In dit artikel vertellen we vast meer.

Wat is de TEK-regeling?

TEK staat voor ‘Tegemoetkoming Energiekosten’: het gaat om een nieuwe Nederlandse steunregeling die bedrijven helpt bij het opvangen van de sterk gestegen energieprijzen. De regeling is nog in voorbereiding: er kunnen op dit moment dus nog géén aanvragen worden ingediend. Ook de subsidievoorwaarden en steunbedragen zijn nog niet in detail bekend. De TEK is een aanvulling op andere recente steunmaatregelen, zoals de ‘kleinverbruikersregeling’ rondom een tijdelijk prijsplafond voor energie (voor kleine bedrijven, winkels, zzp’ers en huishoudens) en de voorgenomen uitbreiding van de BMKB-regeling met een nieuw onderdeel (‘BMKB-Groen’) met borgstellingen voor mkb’s die krediet willen aanvragen voor verduurzamingsinvesteringen.

Wie kan een beroep doen op de TEK-steun?

De TEK-regeling geldt alleen voor ‘energie-intensieve’ mkb’s. Dat zijn bedrijven in sectoren die door hun bedrijfsvoering niet ontkomen aan een hoog energieverbruik (zoals bakkerijen, drukkers, wasserijen, crematoria, glastuinbouwbedrijven, metaal- en chemiebedrijven, en fabrikanten van kunststof en papier). De TEK-steun is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld particulieren, mkb’s met een normaal energiegebruik, of voor grote bedrijven.

Hoe gaat de TEK-steunregeling eruit zien?

De TEK-regeling biedt energie-intensieve mkb’s een compensatie van een deel van de kostenstijging voor gas en elektra in 2022 en 2023. De hoogte van de steun hangt af van hun energieverbruik en de bedrijfsomzet. De TEK vergoedt een (nog te bepalen) percentage van de stijging van de energieprijs, vermenigvuldigd met het energieverbruik van de onderneming, tot een (nog te bepalen) maximum-subsidiebedrag per bedrijf.

Wanneer gaat de TEK van start?

Het aanvragen van de TEK-steun kan waarschijnlijk pas in 2023. Zoals gezegd moeten nu eerst de details van de regeling worden uitgewerkt: de voorwaarden, het budget, de steunpercentages en de maximale steunbedragen per bedrijf. Het kabinet verwacht die uitwerking al op korte termijn (‘binnen enkele weken’).

Daarna moet de regeling nog voor akkoord naar Brussel, voor een juridische toetsing aan de Europese staatssteunregels. Daardoor zal het waarschijnlijk nog wel duren tot begin 2023 voordat RVO het aanvraagloket kan openstellen voor de eerste TEK-aanvragen.

Het kabinet denkt overigens ook na over andere steunmaatregelen (buiten de TEK-regeling), met name gericht op energie-intensieve mkb’s die nu al acute problemen hebben. Daar is nog weinig over bekend, maar het pakket zou gereed moeten zijn in november 2022.