Voorjaarsronde SDE+ 2018 gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt ook in het voorjaar maar liefs 6 miljard euro beschikbaar voor de productie van duurzame energie. Wel zijn er in 2018 enkele wijzigingen doorgevoerd in de SDE+. Met name voor de veelgebruikte categorie zonne-energie zijn er enkele belangrijke aandachtspunten die een goede projectontwikkeling en sterke aanvraagstrategie belangrijker maken dan ooit.

Dat blijkt uit de publicatie ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018’ die het ministerie afgelopen december publiceerde. De eerste ronde staat open van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018 en er is dus wederom 6 miljard euro beschikbaar. In het najaar zal de tweede ronde worden opengesteld met naar verwachting eveneens 6 miljard euro.

De tender zal er grotendeels hetzelfde uitzien als in 2017. De subsidiebedragen zijn over de gehele linie wel verlaagd en er zal een aantal nieuwe categorieën worden opengesteld in deze tender. Ook in de meest aangevraagde SDE+ categorie, namelijk die voor zonnepanelen, zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen benoemd.

Belangrijkste wijzigingen zonne-energie

De basisbedragen voor zonne-energie zijn iets verlaagd. Ook worden er in 2018 verschillende basisbedragen gehanteerd voor grote en kleine installaties. Het basisbedrag voor installaties met een vermogen van <1MW daalt van 11,7 naar 11,2 eurocent/kWh. Voor installaties >1MW daalt deze van 11,7 naar 10,7 eurocent/kWh.

Nieuw in 2018 is dat er voor zon-PV een onderscheid wordt gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoerd en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt. Dit wordt verrekend middels een verschil in het correctiebedrag voor netlevering (voorlopig 0,038 euro) en niet-netlevering (voorlopig 0,063 euro). Samenvattend, in 2018 is de SDE+vergoeding lager voor eigen verbruikte zonnestroom.

Naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen zijn er door enkele fracties kritische vragen gesteld aan minister Eric Wiebes. In de vorige week gepubliceerde schriftelijke antwoorden geeft de minister aan dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn om overstimulering te voorkomen. Hij zal geen veranderingen aanbrengen, maar het effect van deze wijzigingen wel monitoren.

Aanvullende kansen met de Energie-investeringsaftrek

In tegenstelling tot de verlaging van de SDE+ subsidie voor zonnepanelen biedt de energie-investeringsaftrek (EIA) juist extra interessante mogelijkheden voor zonne-energie. De EIA is een fiscaal instrument dat een netto voordeel van ongeveer 14% op de investeringskosten oplevert. Nieuw in 2018 op de Energielijst zijn opslagsystemen voor elektrische energie. Hiermee komen bijvoorbeeld accu’s in aanmerking voor deze subsidie. Daarnaast is het sinds 2016 al mogelijk om subsidie te krijgen op de netaansluiting voor zonneparken op het midden- of hoogspanningsnet.

SDE+ subsidie 2018 aanvragen?

Gelet op de vereisten van de regeling is het verstandig om nu al te starten met de voorbereiding van de aanvraag en te gaan nadenken over uw indieningsstrategie. Als u daarover advies of suggesties wilt ontvangen van een van onze energie-/SDE-experts neem dan gerust contact met ons op.

sde