Voorjaarsronde SDE+ 2019 gepubliceerd

Dit jaar verdeelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee maal 5 miljard euro aan subsidies voor de productie van duurzame energie. Deze week werd de bijbehorende aanwijzigingsregeling gepubliceerd (voluit: de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019’). De basissystematiek van de regeling blijft ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Dat betekent dus ook in 2019 weer twee grote aanvraagrondes. De eerste ronde staat open van 12 maart tot en met 4 april 2019.

Waarvoor staat de SDE+?

SDE+ staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’. Al jaren is dit in Nederland de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie. Veruit de meeste subsidieaanvragen hebben betrekking op zonne-energie en zonnepanelen. Maar ook andere duurzame energiebronnen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen, zoals installaties voor:

 • waterkracht, osmose
 • windturbines: wind op waterkeringen, wind in meer
 • biomassavergisting, biomassavergassing, slibgisting
 • zonthermie, geothermie
 • warmteketels op stoom of afvalhout
 • houtpellet-ketels voor stadsverwarming of industriële toepassingen.

De SDE+ regeling geldt overigens niet voor particulieren.

Gefaseerde openstelling

De eerstvolgende aanvraagronde van de SDE+ wordt ook wel aangeduid als de voorjaarsronde, en staat open voor aanvragers van 12 maart tot 4 april 2019. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een openstelling in drie fases. Bij elke fase wordt het maximale indieningsbedrag verhoogd. De drie fasen zijn:

 • Fase 1: start op 12 maart 2019 (9:00 uur) voor fasegrens € 0,090/kWh (of € 0,064/kWh bij hernieuwbaar gas)
 • Fase 2: start op 18 maart 2019 (17:00 uur) voor fasegrens € 0,110/kWh (of € 0,078/kWh bij hernieuwbaar gas)
 • Fase 3: loopt van 25 maart (17:00 uur) tot 4 april 2019 (17:00 uur) voor fasegrens € 0,130/kWh (of € 0,092/kWh bij hernieuwbaar gas).

Slimme timing bij aanvragen vergroot kans op optimaal SDE+ subsidieresultaat

Deze gefaseerde systematiek heeft als doel om aanvragers zoveel mogelijk te prikkelen subsidie aan te vragen voor projecten met een lagere kostprijs. Omdat de subsidieaanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ verhoogt ‘snel aanvragen’ de kans op subsidie. Toch kan een slimme strategische timing van een SDE-aanvraag aanzienlijke voordelen bieden. Dat vereist een zorgvuldige afweging tussen risico en financieel voordeel. De ervaren SDE-specialisten van PNO kunnen u daarbij adviseren. Heeft u een vraag over uw SDE+ aanvraag? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement