Voorjaarsronde SDE+: 4535 aanvragen, budget niet overschreden!

In de vorige Subsidieflits blikten we terug op de SDE ronde van najaar 2017. Inmiddels zijn ook de eerste cijfers bekend van de voorjaarsronde, die openstond voor aanvragen van 13 maart tot 5 april 2018.

Het meest opvallende nieuws is dat het beschikbare SDE budget deze keer niet is overvraagd. Voor deze ronde was in totaal weer 6 miljard euro aan subsidie gereserveerd, maar uiteindelijk werd er slechts subsidie aangevraagd voor een bedrag van 5,3 miljard euro. Doorgaans wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was.

Men kan zich afvragen wat de redenen zijn voor deze uitkomst. Het ligt in elk geval niet aan de populariteit van de subsidieregeling, want met 4535 ingediende aanvragen is de belangstelling nog steeds zeer groot te noemen. Het probleem lijkt eerder te zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug lijkt te lopen. Voor toekomstige aanvragers betekent dit echter geen slecht nieuws. Integendeel, de slaagkansen voor nieuwe projecten verbeteren hierdoor!

Voor de zomer

De meeste aanvragen hadden betrekking op projecten met zonnestroom (zon-PV). Liefst 4369 aanvragen werden hiervoor ingediend. Voor windenergie ging het om 47 aanvragen: een forse vermindering ten opzichte van de score bij eerdere rondes. Verrassend was ook de populariteit van de biomassaprojecten (67 aanvragen) en de zonthermische projecten (35 aanvragen). Alle aanvragen zijn op dit moment nog in behandeling. Voor de zomer ontvangen de aanvragers bericht, zo is de bedoeling.

Wat kan PNO voor u doen?

Een nieuwe subsidieronde voor de SDE+ is in voorbereiding en zal starten rond oktober. Overweegt u hiervoor een aanvraag in te dienen? Leg uw plannen dan tijdig voor aan de deskundigen van PNO. Zij kunnen u dan tijdig informeren zodra er meer bekend is over de wijzigingen in de najaarsronde van 2018.