WBSO gaat al in 2019 omhoog

Goed nieuws voor innovatieve ondernemers! Het percentage van de tweede schijf van de WBSO gaat al in 2019 omhoog. Concreet betekent dit een stijging van 2%-punt van 14% naar 16%. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de motie om de voor 2020 geplande verruiming van de WBSO een jaar naar voren te halen.

Extra stimulering WBSO vanwege in stand houden dividendbelasting

De voorgenomen verhoging van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) komt niet als een verrassing, maar vormt onderdeel van een pakket aan fiscale maatregelen dat het kabinet onlangs aankondigde ter compensatie van het handhaven van de dividendbelasting. Met het extra stimuleren van de WBSO wil het kabinet innovatie verder bevorderen. Dat de verruiming al in 2019 ingaat en niet pas in 2020 is de verdienste van de Kamerleden Verhoeven (D66) en Bruins (ChristenUnie) die hiervoor een motie hebben ingediend. De kosten voor het al in 2019 verhogen van de tweede schijf van 14% naar 16% bedragen 76 miljoen euro en worden financieel gedekt doordat ondernemers het WBSO-budget de afgelopen jaren niet maximaal hebben benut.

Wie profiteren van de WBSO-verhoging?

Het is de verwachting dat de verhoging ten goede komt aan zo’n 2.500 bedrijven in de WBSO. Daarvan zijn er naar schatting ruim 2.100 mkb. Uit de laatste evaluatie van de WBSO blijkt dat het verhogen van de tweede schijf een effectieve maatregel kan zijn om de R&D-uitgaven in Nederland te vergroten. Op dit moment wordt de WBSO opnieuw geëvalueerd. De eindrapportage wordt verwacht vóór eind 2018.

Optimaliseer S&O-uren

Hoewel niet alle ondernemers profiteren van de WBSO-verhoging, kunnen wél alle ondernemers ervoor zorgen dat ze hun uren voor Speur- en Ontwikkelingswerk optimaliseren in een nieuwe WBSO-aanvraag voor 2019. Een kritische blik op alle uren die in de aanvraag mogen worden meegenomen, is daarom essentieel. S&O-uren die mogen worden meegenomen zijn bijvoorbeeld:

  • engineeringuren mits in technische zin relevant voor het S&O-project
  • uren voor werkoverleg over het S&O-project
  • octrooi-onderzoeksuren in kader van S&O
  • uren voor het voeren van correspondentie over de technische voortgang van het project en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het voordeel van een optimale WBSO-aanvraag vergroot ook de kans op een optimaal innovatiebox-resultaat.

Denk aan alle medewerkers

Dat innovatieve bedrijven hun R&D-medewerkers voor de WBSO mogen opvoeren, is vanzelfsprekend. Maar iedereen die actief meewerkt aan het oplossen van technische knelpunten, mag in feite zijn uren opvoeren voor de WBSO. Dat kunnen dus, zeker binnen een groot bedrijf, ook medewerkers zijn die niet per se het stempel van R&D-medewerker dragen, maar wel daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van technische knelpunten. Denk bijvoorbeeld aan productengineers, maar ook aan productiemedewerkers die een testrun uitvoeren.

Zorg voor optimale aanvraag

Wilt u exact weten hoeveel de WBSO u in 2019 kan opleveren? Gebruik dan onze rekentool. Wilt u samenwerken met PNO voor uw WBSO in 2019? In ons gratis adviesuur vertellen wij u of en hoe u optimaal kunt profiteren van de WBSO. Eerst wat meer lezen over de WBSO? Download dan hier ons WBSO-magazine.