WBSO-deskcontrole 2020: drie tips voor een goede uitkomst

Subsidieverstrekker RVO voert op dit moment online WBSO-deskcontroles uit over 2020. Wanneer u een uitnodiging voor controle ontvangt, is het van belang dat uw administratie voldoet aan de wettelijke eisen, want de dienst controleert strenger dan vorig jaar. Drie tips voor een goede uitkomst.

WBSO-deskcontrole: RVO neemt contact op met aanvrager

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kondigt een WBSO-controle altijd van tevoren aan en neemt hiervoor direct contact op met de aanvrager. De dienst maakt een afspraak met u voor inzage in uw uren- en projectadministratie. De controle is vanwege de geldende coronamaatregelen nog steeds een deskcontrole. Dit houdt in dat u documenten uit de WBSO-administratie digitaal moet overleggen. RVO voert de controle uit op basis van een steekproef. De aanvraag en de realisatiemededeling, die u begin dit jaar heeft ingediend, zijn het uitgangspunt van de audit.

Drie tips voor een goede uitkomst

Voor het met goed gevolg doorstaan van een WBSO-deskcontrole, hebben we drie tips voor u op een rij gezet:

1. Zorg dat WBSO-uren- en projectadministratie op orde zijn:

Bij de WBSO-controle kijkt RVO of uw administratie voldoet aan de wettelijke eisen en of u een juiste mededeling van de gerealiseerde uren, burgerservicenummers (BSN’s) en, indien van toepassing, de kosten en uitgaven heeft gedaan. Ook kijkt de dienst of u de opgevoerde S&O-werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgevoerd en of u dit kunt onderbouwen met een gedetailleerde projectadministratie. Een correcte projectadministratie geeft per project eenvoudig en duidelijk inzicht in de aard, inhoud en voortgang van het project. Verrichte projectwerkzaamheden moeten te koppelen zijn aan de geregistreerde uren.

Concreet betekent dit dat medewerkers die bij u op de loonlijst staan en die WBSO-uren verantwoorden voor hun onderzoeks- en/of ontwikkelwerkzaamheden, deze uren per dag en per project vastleggen. Deze administratie moeten zij altijd binnen tien werkdagen bijwerken, ook als RVO de S&O-verklaring nog niet heeft afgegeven. RVO vraagt de urenadministratie per persoon, per dag en per project op. Deze moet u dan ook paraat hebben. Voor de projectadministratie en de administratie voor de kosten en uitgaven gelden ruimere termijnen, maar deze moet u wel per project inrichten. Uiteraard moet deze administratie over 2020 wel beschikbaar zijn.

Als uit de administratie niet af te leiden is welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, de administratie niet conform de voorwaarden is ingericht of als u de realisatie niet juist heeft gemeld, kan RVO een forse boete opleggen.

2. Onderbouw uw mededeling

De realisatiegegevens die u aan RVO heeft gemeld, moeten aansluiten bij uw administratie. Wanneer u met het melden van de realisatie de systematiek van het schuiven met uren (en/of kosten en uitgaven) heeft toegepast, moet u kunnen onderbouwen hoe u de uiteindelijke mededeling heeft opgebouwd. RVO moet namelijk uit uw WBSO-administratie kunnen herleiden hoe u tot de gemelde realisatie bent gekomen. RVO kan ook inzage vragen in facturen en andere documenten die de kosten en uitgaven van een WBSO-project verantwoorden. Denk hierbij aan betalingsbewijzen, offertes en opdrachtbevestigingen. De kosten en uitgaven moet u per project bijhouden.

3. Laat een WBSO-pre-audit uitvoeren

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u een aangekondigde WBSO-controle met succes doorstaat, raden we u onze WBSO-pre-audit aan. De WBSO-experts van PNO toetsen, ook voor niet-klanten, bij een pre-audit uw administratie op minimaal alle punten waarop RVO ook toetst. Op deze manier bereidt u de WBSO-controle grondig voor. U kunt zelfs een pre-audit plannen als RVO nog geen WBSO-controle heeft gepland. Zo maakt u uw WBSO-administratie ‘RVO-proof’. Niet zelden is een uitkomst van de pre-audit dat u in de toekomst meer WBSO kunt claimen dan nu het geval is.

Pre-audit aanvragen?

Heeft u vragen over uw WBSO-administratie of wilt u gebruikmaken van een pre-audit? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement