WBSO-mededeling moet uiterlijk 31 maart

Als u in 2017 een WBSO-beschikking heeft ontvangen dan moet u uiterlijk 31 maart ‘mededeling doen’. Dit houdt in dat de exacte speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven moeten worden opgegeven aan subsidieverstrekker RVO. RVO bepaalt aan de hand van deze opgave of er een correctie-S&O-verklaring wordt afgegeven.

Minder uren en kosten kunnen leiden tot een lagere WBSO-opbrengst

Het is belangrijk om de opgave van uren en kosten zorgvuldig te doen. Uw opgave is namelijk bepalend voor de ‘eindafrekening’ van uw WBSO. Minder uren en kosten dan op uw beschikking staat vermeld, kan leiden tot een lagere WBSO-opbrengst. Helaas werkt dit niet andersom: meer uren en kosten leiden niet tot een hogere opbrengst.

Schuiven mag!

Als u meerdere WBSO-projecten heeft lopen, is het interessant om te kijken of ‘schuiven met uren’ zinvol is. Bijvoorbeeld als u op het ene project minder S&O-uren heeft gemaakt dan op het andere project, maar ook schuiven tussen aanvraagperiodes is mogelijk. Ook hier geldt dat zorgvuldigheid is geboden. Als u wilt schuiven met uren, bekijk dan zeker deze animatie waarin wij uitleggen hoe het schuiven met uren werkt.

Optimaliseren WBSO-mededeling

Voor onze WBSO-relaties verzorgen wij vanzelfsprekend de WBSO-mededeling. Voor het schuiven met uren of kosten beschikken onze experts over de tools en de kennis om tot een optimale mededeling te komen. Dat kunnen zij ook voor u doen, als u zelf de aanvraag hebt ingediend. Neem contact met ons op en wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen.

Doe de mededeling op tijd

Als u de mededeling niet op tijd indient, kan RVO een boete opleggen. Dit wilt u uiteraard voorkomen. In de laatste dagen van maart is het altijd erg druk op het eLoket, de portal van RVO. Houd daar rekening mee. Daarnaast valt 31 maart in 2018 op de zaterdag voor Pasen. Wacht niet tot deze dag! Wij adviseren om ruim vóór deze datum de mededeling te doen.