WBSO-percentage eerste schijf blijft 32%

Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het WBSO-percentage voor de eerste schijf blijft gehandhaafd op 32% in plaats van de eerder aangekondigde 31%.

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2018

Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Goed nieuws voor alle (mkb-)bedrijven die voor 2018 WBSO hebben aangevraagd of nog gaan aanvragen. Het WBSO-percentage voor de eerste schijf blijft gehandhaafd op 32% in plaats van de eerder aangekondigde 31%. Na bekrachtiging door de Koning treedt het Belastingplan op 1 januari 2018 in werking.

WBSO-percentage eerste schijf blijft gelijk

De WBSO heeft in 2018, net als in 2017, twee schijven:

  • De eerste schijf (tot 350.000 euro) heeft een voordeelpercentage van 32%. Dit percentage blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017. Rond Prinsjesdag was nog een verlaging naar 31% aangekondigd, maar dit wordt dus niet doorgezet.
  • Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf blijft in 2018 40%.
  • Het percentage van de tweede schijf (boven 350.000 euro) wordt in 2018 verlaagd van 16% naar 14%.
  • De zelfstandigenaftrek wordt met 101 euro verhoogd naar 12.623 euro. De extra startersaftrek is voor 2018 vastgesteld op 6.315 euro.

WBSO Loonbelasting 2018 (2017)

  • Loongrens eerste schijf: 350.00 euro (350.000 euro)
  • Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32% (32%)
  • Verhoogde starterspercentage van de eerste schijf: 40% (40%)
  • Percentage tweede schijf (boven loongrens): 14% (16%)

WBSO Inkomstenbelasting (voor zelfstandigen) 2018 (2017)

  • Aftrek voor Speur- en Ontwikkeling (S&O): 12.623 euro (12.522 euro)
  • Extra S&O-aftrek voor starters: 6.315 euro (6.264 euro).

EIA daalt licht

Het percentage voor de EIA (Energie-investeringsaftrek) daalt in 2018 met een half procentpunt tot 54,5%. Deze verlaging was vorig jaar al aangekondigd. Met de Energie-investeringsaftrek krijgt u als ondernemer voortaan een fiscale korting van ruim 13,6% op uw energiebesparende investeringen.

Meer weten?

Wilt u weten over wat de aankondigingen voor u betekenen? Neem dan contact op met een van onze experts.