WBSO-vragen bieden tweede kans op succes

Met een ‘WBSO-vragenbrief’ verzoekt subsidieverstrekker RVO aanvragers zo nodig om extra informatie na indiening van hun WBSO-aanvraag. Hiermee krijgt u een tweede kans om uw project te verduidelijken zodat RVO alsnog een positieve beschikking kan afgeven.

WBSO-vragen zijn extra kans op succes

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is momenteel druk bezig met het beoordelen van alle WBSO-aanvragen die bedrijven voor (een deel van) het kalenderjaar 2022 hebben ingediend. Het is daarom niet vreemd wanneer aanvragers van de WBSO van RVO aanvullende vragen over hun WBSO-aanvraag krijgen. Een eerste – logische – reactie van hen is dat ze zich afvragen of hun project nog wel kans op goedkeuring maakt. Dat is zeker het geval, want het stellen van vragen moet u juist opvatten als een extra kans op goedkeuring van uw aanvraag.

Waarom vragen?

De subsidieverstrekker wil een zo goed en compleet mogelijk beeld hebben van de innovatieve projecten die aanvragers gaan uitvoeren. Daarvoor wil de beoordelaar in kwestie weten wat precies de moeilijkheidsgraad is van de technische nieuwheid, de technische knelpunten en de beoogde oplossingsrichting. Als er voldoende raakvlakken zijn tussen het innovatieproject en het doel van de subsidie – maar voor de beoordelaar bovengenoemde punten nog niet duidelijk zijn – is het stellen van aanvullende vragen het middel voor RVO om meer informatie te verkrijgen. Wanneer u de aanvullende vragen naar tevredenheid beantwoordt, kent RVO alsnog de WBSO toe. Zelfs als RVO een aanvraag (gedeeltelijk) afwijst, heeft u de mogelijkheid om daartegen in bezwaar te gaan mits daar goede gronden voor zijn. PNO kan u hierbij ondersteunen.

Proces van vragen en antwoord is gewijzigd

Voorheen stuurde RVO een formele vragenbrief per post of eventueel per mail. Met de invoering van het nieuwe portaal heeft RVO deze systematiek gewijzigd. Wanneer een RVO-adviseur vragen heeft over de WBSO-aanvraag, stelt hij/zij deze vragen in het nieuwe portaal. De contactpersoon die op de aanvraag vermeld staat, ontvangt een mail dat in het portaal vragen staan. Deze vragen moeten ook in het portaal beantwoord worden. Heeft u zelf de aanvraag ingediend, dan krijgt u zelf deze mail. Heeft PNO de aanvraag ingediend, dan ontvangt uw PNO-consultant deze mail.

PNO beantwoordt uw vragen op basis van no cure no pay!

Wanneer u dus een vragenbrief krijgt naar aanleiding van uw WBSO-aanvraag, moet u dit absoluut zien als een tweede kans. Er is nog niets verloren. U krijgt de gelegenheid om met meer woorden dan in de originele aanvraag uiteen te zetten waarom RVO uw aanvraag moet goedkeuren. Het is dan wel van belang dat u de vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoordt. Wij helpen u graag daarbij op basis van no cure no pay! Met onze uitgebreide WBSO-kennis en -ervaring is de kans op succes in tweede instantie zeer reëel. Heeft u WBSO-vragen ontvangen? Neem contact op met onze WBSO-experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement