Zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’: Gemeente Rotterdam

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen al weer enige tijd achter ons. Hoe is het de gemeenten sindsdien vergaan? Welke coalities zijn er gesmeed? En welke beleidsambities zijn er geformuleerd? In onze zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’ nemen we een zestal gemeenten onder de loep. In deze tweede editie: Rotterdam.

Nieuwe energie voor Rotterdam

Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Dát is wat de gemeente Rotterdam voor ogen staat. In het moeizaam tot stand gekomen Coalitieakkoord met de titel ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ maken VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP duidelijk waar hun prioriteiten liggen. Duurzame en betaalbare energie, schone lucht en het benutten van de economische kansen die de energietransitie biedt, daar willen de partijen mee aan de slag. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van nieuwe, duurzame bedrijven en het opknappen, verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen en wijken. Concreet wil Rotterdam in de nieuwe collegeperiode met een begroting van 150 miljoen euro onder meer de volgende zaken gaan realiseren:

 • aardgasvrij maken van tenminste 10.000 bestaande woningen en kostenefficiënt isoleren / renoveren
 • aardgasvrij opleveren en optimaal isoleren van alle nieuwbouwwoningen
 • verduurzamen van ongeveer 15.000 woningen
 • oprichten van een investeringsfonds voor het nemen van innovatieve en energiebesparende maatregelen voor overheid, bedrijven en particulieren
 • verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zoals kantoren, scholen, sport- en recreatielocaties
 • helpen van bewoners en ondernemers die in energiecoöperaties samenwerken aan duurzame energievoorzieningen, bijvoorbeeld bij het maken van businesscases

Nieuwe economie voor Rotterdam

In het Coalitieakkoord profileert Rotterdam zich ook als dé vestigingsplek voor IT-bedrijven en bedrijven met een focus op (groene) innovatie. Verder moet de werkgelegenheid structureel stijgen boven het landelijke gemiddelde en moeten onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar gaan aansluiten. Concreet wil Rotterdam gaan werken aan de volgende doelen:

 • het vóór eind 2018 afsluiten van een Rotterdams Leer-Werkakkoord met het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo, mbo, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven
 • stimuleren en faciliteren van nieuw ondernemerschap en circulaire economie. De IT-sector, het mkb en (duurzame) bedrijven hebben daarbij de hoogste prioriteit
 • oprichten van Start-up Rotterdam dat beginnende ondernemers (start-ups & scale-ups) stimuleert, adviseert en faciliteert
 • stimuleren van digitale marktplaatsen voor nuttig restafval, om zo de circulaire economie en duurzaam ondernemerschap beter te faciliteren
 • stimuleren en ondersteunen van mkb’s bij hun transformatie naar de nieuwe economie met behulp van het landelijk programma Retailagenda
 • organisaties helpen beter in te spelen op klimaatveranderingen met behulp van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation dat Rotterdam heeft binnengehaald

Ook verduurzamen? Wij hebben subsidiemogelijkheden in Rotterdam of de regio Zuid-Holland voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe cultuurmakers en innovatie voor Rotterdam

Ondernemende culturele makers en ontwerpers zijn aanjagers van de nieuwe economie. Om de groei van creatieve industrie te stimuleren, geeft Rotterdam aandacht aan innovatie, talentvolle nieuwe cultuurmakers en creatieve hubs. Prioriteit ligt bij de entertainmentindustrie en de media. Samen met de nieuwe cultuurmakers werkt ze dit uit in businesscases.

Citylab010 stimuleert innovatie. Het is een regeling waarmee Rotterdammers – bewoners, ondernemers en organisaties – gestimuleerd worden te komen met oplossingen voor maatschappelijke issues. De gemeente zet het budget van 3 miljoen euro integraal in op allerlei (beleids)terreinen. Cofinanciering blijft daarvoor de voorwaarde. Het stadsbestuur stelt het kader vast, een stadsjury beoordeelt de aanvragen. Ook gaat de gemeente actief op zoek naar andere partners om meer financiën voor nieuwe initiatieven uit de markt te halen.

In de volgende editie vervolgen we onze serie met een artikel over Utrecht.

In de tussentijd al (energie)subsidie aanvragen voor uw bedrijf? Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.