Transport

Met een jaarlijkse omzet van 1.250 miljard euro en meer dan 10 miljoen banen is de transportsector essentieel voor Nederland en Europa. Een kernuitdaging voor deze sector is de groeiende vraag naar mobiliteit van goederen en mensen, die slimme technologische en infrastructurele oplossingen vereist. Om zijn efficiency en duurzaamheid te behouden, werkt de sector aan verschillende innovaties, zoals geautomatiseerde en connected voertuigen, duurzame brandstof zoals bio-LNG, waterstof en elektriciteit, innovatie van transportveiligheid en het ontwikkelen van IT-oplossingen en smart technologies voor logistiek.

 

PNO in de transportsector

Uitdagingen genoeg dus, die door Nederlandse en Europese overheden niet worden onderschat. Zij stimuleren en ondersteunen daarom investeringen in milieubewuste logistieke infrastructuur en daaraan gerelateerde innovaties, onder meer met aantrekkelijke subsidieprogramma’s zoals MIT Logistiek, CEF, EFRO, Interreg en Horizon 2020. PNO Consultants heeft veel ervaring in de sector en heeft door de jaren heen een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan uiteenlopende projecten op gebieden als Mobility as a Service (MaaS), Sharing Economy for logistics en het physical internet.

Belangrijk voor deze sector in 2020 zijn innovaties op het gebied van:

 • Samenwerking tussen bedrijven in en over ketens en netwerken
  Oplossingen voor een efficiëntere samenwerking tussen bedrijven in een keten of over meerdere logistieke ketens en in netwerken. Dit om bundeling en verbeterde aansturing van fysieke goederen-, informatie- en financiële stromen te bevorderen. Dit leidt tot schaalvoordelen en een betere, meer duurzame, dienstverlening te realiseren. Bijvoorbeeld betere planning en afstemming in en tussen ketens, bundeling van activiteiten en besparing in logistieke kosten, last-mile delivery oplossingen in stedelijke distributie etc.).
 • Nieuwe diensten voor ketenregie
  Ontwikkeling en toepassing van duurzame logistieke diensten en business modellen voor ketenregie.Onderwerpen die daarbij aan bod komen kunnen variëren van innovatieve platformen, dashboards met beslis- en stuurinformatie, automatische, digitale en eenvoudige afhandeling van transportopdrachten, last-mile oplossingen in de stedelijke distributie, ketenregie als logistieke oplossing in andere sectoren zoals de zorg (thuiszorgbelevering), de bouw (bouwlogistiek), agro, etc.
 • Genereren, analyseren en opwerken van data in de logistieke keten
  Ontwikkeling en toepassing van (geautomatiseerde) innovatieve datavergaring- en analysemethoden op basis van onder meer grote hoeveelheden data, ‘Internet of Things’ en toepassing van artificial intelligence en ‘machine learning’ in (complexe) logistieke processen. Met behulp van data-integratie concepten of bijvoorbeeld ‘Blockchaintechnologie’ de traceerbaarheid van onderdelen en producten verbeteren. Het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde logistieke decision support- en planningssystemen.
 • Geïntegreerd vervoer met verschillende modaliteiten
  Oplossingen voor ketenregie in multimodale transportnetwerken via een optimale benutting van alle vervoersmodaliteiten op een duurzame wijze, planningstools voor modern multimodaal vervoer, tools voor faciliteren van modal shift, het praktisch maken van de ontwikkelde concepten naar brede implementatie van planningsoplossingen en synchromodale concepten in de logistieke sector. Daarbij is kennis en inzicht van de positie en gedrag van het MKB cruciaal, evenals zicht en omgevingsbewustzijn op de keten (‘situational awareness’).
 • Reductie in CO2-uitstoot, geluid en/of stank in de logistiek
  Oplossingen door innovaties in de logistieke keten, toepassing van nieuwe vervoersconcepten bijv. voor zero-emissie stadsdistributie, duurzame vervoersoplossingen, voertuigtechnologie en innovatieve alternatieve (bio- en synthetische) brandstoffen.
 • Logistieke organisatie en regie van after-sales service en nieuwe serviceconcepten
  Oplossingen voor de logistieke organisatie en regie van after-sales service (bijv. onderhoud, reserveonderdelen, software updates etc.) en nieuwe serviceconcepten, gericht op de instandhouding, upgrading en veilig gebruik van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus tot en met uiteindelijke buitengebruikstelling, terugname en hergebruik van een product (servicelogistiek).
 • Ongestoorde logistieke ketens door efficiënte naleving van wet- en regelgeving
  Stroomlijning en vereenvoudiging van het proces en de methoden om te kunnen voldoen aan de procedures voor toezicht en handhaving van wet- en regelgeving in logistieke ketens en het beter toegankelijk maken van bestaande faciliteiten. Dit voor een betere integratie van toezicht in ‘ongestoorde’ logistieke ketens.
 • Integratie van nieuwe technologie in logistieke processen
  Oplossingen voor de integratie van (nieuwe) technologie in logistieke processen (transport, warehouses etc.) en het laten samenwerken van technologie en mensen. Denk aan stapel-robots, of voertuigen die automatisch achter mensen aan rijden om zware dozen te vervoeren, autonome voer- en vaartuigen, 3D printen, augmented reality, etc.
 • Logistieke concepten en bijbehorende businessmodellen voor circulaire netwerken
  Toepassing van logistieke concepten ter ondersteuning van het (hoogwaardig) hergebruik van grondstoffen, materialen, componenten en producten in een economie waarin zo weinig mogelijk materiaal en waarde verloren gaat. Denk hierbij ook aan betere retourlogistiek, verwerking van afvalstoffen, nieuwe businessmodellen in de logistieke sector.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de innovatiethema’s voor de transportsector?
Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.