Leven Lang Ontwikkelen

Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide en gezonde beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniekpact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability en duurzame inzetbaarheid. Bent u als werkgever op zoek naar de juiste regeling? Dan helpen wij u graag alvast op weg.

Met het STAP-subsidie stimuleert de overheid personen een opleiding te volgen die hun positie op de arbeidsmarkt ten goede komt.
De MDIEU-regeling is bedoeld voor het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing (Regeling voor Vervroegde Uittreding). Neem contact op met PNO.
De SLIM-regeling is bedoeld voor ondernemingen die investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO).
De Regeling compensatie transitievergoeding compenseert werkgevers voor het beƫindigen van slapende dienstverbanden.
Het ESF+ programma (Europees Sociaal Fonds Plus) voor 2021-2027 is volledig gericht op mensen met een slechte arbeidsmarktpositie.
Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Het voordeel kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats per schooljaar.