BIK-regeling

 

‘We moeten ons uit deze crisis investeren’, was de boodschap bij de recente Miljoenennota. Het kabinet wil bedrijven daar bij helpen, en is met een plan gekomen voor een nieuwe stimuleringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met de goedkeuring van het Belastingplan 2021 door de Eerste Kamer is de BIK-regeling definitief geworden. Daarmee kunt u 3,9% belastingvoordeel krijgen op investeringen in bedrijfsmiddelen tot 5 miljoen euro en 1,8% daarboven. 

Baangerelateerde Investeringskorting – doel en doelgroep

Door de coronacrisis schuiven veel ondernemers hun investeringsplannen op de lange baan. Dat is niet goed voor de economie. Daarom introduceert het kabinet het plan voor een nieuwe regeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven hun investeringen niet uitstellen, maar juist naar voren halen.

Doelgroep van de BIK-regeling zijn in principe alle bedrijven (zowel mkb’s als grootbedrijf) die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. De investeringskorting bestaat uit een fiscaal voordeel, in de vorm van een korting op de af te dragen loonheffing (afdrachtvermindering). Het BIK-voordeel is gekoppeld aan investeringen (zie hieronder) en door de afdrachtvermindering op de loonheffing is het niet noodzakelijk om winst te maken om van deze regeling gebruik te maken.

Welke investeringen vallen binnen de BIK?

De BIK-regeling is breed van opzet en geldt voor investeringen in alle soorten bedrijfsmiddelen die voor het drijven van de onderneming worden gebruikt. Voor het begrip investeringen wordt aangesloten bij de definitie in de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). In aanmerking komen bijvoorbeeld  bedrijfsinvesteringen in machines, computers, energiebesparing, milieuvriendelijke apparaten, enzovoorts. De belangrijkste voorwaarden die de BIK stelt zijn:

 • Het moet gaan om een investering in nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
 • Het bedrijfsmiddel moet een minimale waarde van 1.500 euro hebben.
 • De investeringsverplichting wordt aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • De investering wordt volledig betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 • De investering wordt binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik genomen.

Aantrekkelijk is dat het BIK-voordeel mag worden ‘gestapeld’ met andere fiscale stimuleringsregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieulijst-investeringen van de MIA-Vamil, en de Kleinschaligheidsaftrek (KIA). Of de BIK ook kan worden gecombineerd met de WBSO-regeling? Die vraag speelt met name bij R&D-projecten met ‘kosten en uitgaven’ die bestaan uit investeringen in bedrijfsmiddelen. In de huidige plannen wordt hierover niets vermeld en wordt dus ook niets uitgesloten.

Hoeveel bedraagt het voordeel van de BIK-regeling?

De BIK-investeringskorting kan oplopen tot 3,9% van het investeringsbedrag. Het voordeel van 3,9% geldt bij investeringen tot een bedrag van 5 miljoen euro per kalenderjaar. Boven dat drempelbedrag geldt een voordeel van 1,8% van het investeringsbedrag. Verder zijn de volgende eisen van belang:

 • Een bedrijf mag maximaal vier aanvragen per jaar indienen.
 • Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. In een aanvraag kunnen dus meerdere investeringen opgenomen worden.
 • Het voordeel mag pas worden toegepast nadat een BIK-verklaring is ontvangen.
 • Voor bedrijven die deel uitmaken van een fiscale eenheid is het mogelijk om een verdeling aan te geven over de verschillende entiteiten, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de regeling.

Wilt u weten hoe groot uw BIK-voordeel kan zijn? Stuur uw gegevens vandaag nog op en wij laten u weten hoe hoog uw voordeel kan zijn.

Budget, startdatum en looptijd

De BIK-regeling heeft een tijdelijk karakter en zal aflopen na eind 2022. Het kabinet trekt voor de regeling een budget uit van 2 miljard euro per jaar, dus in totaal 4 miljard euro. Investeringen die u vanaf 1 oktober 2020 doet of heeft gedaan, komen in aanmerking. Het aanvragen van de investeringskorting moet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan pas vanaf 1 september 2021. PNO houdt u op de hoogte van de voortgang!

Wat kan PNO voor u doen?

Staat uw bedrijf voor grote investeringen en wilt u daarbij gebruik maken van subsidies of andere stimuleringsregelingen (zoals de nieuwe BIK-regeling)? Onze consultants staan graag voor u klaar. De expertise van PNO bestrijkt een breed veld van technische disciplines en subsidie-gerelateerde diensten (inclusief innovatieadvies, fiscaal/juridisch advies en organisatieadvies). Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht met uw (geplande) investering en wij laten u weten hoe groot uw BIK-voordeel kan zijn.

Stuur ons uw bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement