BIK-regeling

Met de Baangerelateerde Investeringskorting (kortweg BIK genoemd) wil de overheid in 2021 en 2022 bedrijven extra stimuleren om investeringen te doen. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat u tijdens de crisis nieuwe bedrijfsmiddelen zoals machines, computersystemen of vrachtwagens aan kunt schaffen met een investeringskorting. De regeling is ‘stapelbaar’ met andere fiscale stimuleringsregelingen zoals de EIA, MIA en Vamil. 

BIK-regeling voor investeringen

Wat houdt de BIK-regeling in?

Kortgezegd is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) een tijdelijke regeling die bedrijven stimuleert om in deze crisis te blijven investeren. Met de BIK kunt u als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een deel van het bedrag van uw investeringen in mindering brengen op uw afdracht loonheffing.

Voor wie is de Baangerelateerde Investeringskorting?

De doelgroep van de BIK-regeling zijn in principe alle bedrijven (zowel mkb’s als grootbedrijf) die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. De investeringskorting bestaat uit een fiscaal voordeel in de vorm van een korting op de af te dragen loonheffing (afdrachtvermindering). Het voordeel is gekoppeld aan de investeringen die u doet (zie hieronder). Deze methode heeft als voordeel dat het niet noodzakelijk is om winst te maken om deze regeling te kunnen gebruiken.

Welke investeringen vallen binnen de BIK?

De BIK-regeling is breed van opzet en geldt voor investeringen in alle soorten bedrijfsmiddelen die u voor het drijven van de onderneming gebruikt. Het begrip ‘investeringen’ sluit aan bij de definitie zoals we die kennen uit de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). In aanmerking komen bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen in machines, computersystemen, vrachtwagens, elektrische bestelauto’s, milieuvriendelijke apparaten, enzovoorts. De belangrijkste voorwaarden die de regeling stelt zijn:

 • De investering betreft nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
 • Het bedrijfsmiddel moet een minimale waarde van 1.500 euro hebben.
 • Het bedrijf gaat de investeringsverplichting aan op of na 1 oktober 2020.
 • De volledige betaling van de investering vindt plaats tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 • Het bedrijf neemt de investering zes maanden na volledige betaling in gebruik.

BIK met EIA en MIA-Vamil combineren

Hoe werkt het als u wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en daar al subsidie voor heeft gekregen? U heeft dan alsnog de mogelijkheid om de BIK aan te vragen. U kunt het BIK-voordeel namelijk ‘stapelen’ met andere fiscale stimuleringsregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieulijst-investeringen van de MIA-Vamil, en de Kleinschaligheidsaftrek (KIA). Dit betekent dat verschillende regelingen kunnen overlappen. Er zijn dus situaties mogelijk waarin voor dezelfde investering bijvoorbeeld de BIK, KIA als EIA mogelijk is.

Kunt u de BIK ook combineren met de WBSO-regeling? Die vraag speelt met name bij R&D-projecten met ‘kosten en uitgaven’ die bestaan uit investeringen in bedrijfsmiddelen. In de huidige plannen meldt het kabinet hier niets over en sluiten ze daarmee ook niets uit.

Hoeveel voordeel geeft de BIK-regeling?

De BIK-investeringskorting kan oplopen tot 3,9% van het investeringsbedrag. Het voordeel van 3,9% geldt bij investeringen tot een bedrag van 5 miljoen euro per kalenderjaar. Boven dat drempelbedrag geldt een voordeel van 1,8% van het investeringsbedrag. Verder zijn de volgende eisen van belang:

 • Een bedrijf mag maximaal vier aanvragen per jaar indienen.
 • Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Een bedrijf mag meer investeringen opnemen in één aanvraag.
 • Een bedrijf mag het voordeel pas toepassen nadat het een BIK-verklaring heeft ontvangen.
 • Voor bedrijven die deel uitmaken van een fiscale eenheid is het mogelijk om een verdeling aan te geven over de verschillende entiteiten, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de regeling.

Let op: De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de regeling, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als de Europese Commissie geen goedkeuring geeft, zullen de percentages van de BIK-subsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij investeringen tot 5 miljoen euro wordt het percentage in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Laat uw voordeel berekenen

In deze periode waarin het bedrijfsleven zwaar onder druk staat, is een (extra) belastingvoordeel op uw bedrijfsinvesteringen mooi meegenomen. Om u te helpen uw in aanmerking komende investeringen goed vast te leggen, heeft PNO Consultants de Investeringschecker ontwikkeld. In een beveiligde omgeving kunt u alle noodzakelijke documenten voor het aanvragen van een BIK-subsidie opslaan. De Investeringschecker checkt vervolgens of uw investering aan alle eisen voldoet om te worden opgenomen in een aanvraag. U krijgt tevens te zien hoe hoog uw voordeel is als de benodigde documenten aanwezig zijn. Makkelijker kan het toch niet? Stuur uw gegevens vandaag nog op en wij laten u weten hoe hoog uw voordeel kan zijn.

Budget, startdatum en looptijd

De BIK-regeling heeft een tijdelijk karakter en zal aflopen eind 2022. Het kabinet trekt voor de regeling een budget uit van 2 miljard euro per jaar, dus in totaal 4 miljard euro. Investeringen die u vanaf 1 oktober 2020 doet of heeft gedaan, komen in aanmerking. Het aanvragen van de investeringskorting moet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan vanaf 1 september 2021. PNO houdt u op de hoogte van de voortgang!

De BIK-regeling aanvragen?

Staat uw bedrijf voor grote investeringen en wilt u daarbij gebruik maken van de BIK-subsidie of andere stimuleringsregelingen? Onze consultants staan graag voor u klaar. De expertise van PNO bestrijkt een breed veld van technische disciplines en subsidie-gerelateerde diensten (inclusief innovatieadvies, fiscaal/juridisch advies en organisatieadvies). Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht met uw (geplande) investering en wij laten u weten hoe groot uw BIK-voordeel kan zijn.

Stuur ons uw bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement