MIT – Regeling

Bent u als mkb actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling). Deze regeling bestaat uit verschillende subsidie-instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties. In de MIT-regeling was in 2018 vanuit de overheid een budget beschikbaar van bijna 30 miljoen euro. In 2019 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen.

Doel van MIT-regeling

De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Dan kunt een beroep doen op de volgende MIT-subsidie-instrumenten:

 • subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten (meestal tot 200.000 euro).
 • subsidie voor ‘eigen’ technische haalbaarheidsstudies (tot 25.000 euro).
 • subsidie voor innovatieadvies-trajecten met een externe partij (tot 10.000 euro).
 • kennisvouchers (ter waarde van 3.750 euro) die u kunt inruilen voor advies en raadpleging van relevante kennisinstellingen.

Voor wie is de MIT-regeling?

De MIT-regeling is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

MIT-subsidie aanvragen

Wilt u gebruikmaken van een van de subsidiemogelijkheden uit de MIT? De MIT is een meerjarenprogramma dat werkt met strikte aanvraagrondes per subsidieonderdeel. Onze experts in het topsectorenbeleid kunnen u meer vertellen over de actuele indieningsmogelijkheden. Zij helpen u ook bij het opstellen of voorbereiden van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatie-plannen. Neem gerust contact met ons op.