MKB!dee

 

MKB!dee is op zoek naar bedrijven met goede ideeën rondom scholing en ontwikkeling van hun (eigen) medewerkers. De regeling is vooral interessant voor (samenwerkingsverbanden van) mkb’s. Met name rondom technische sectoren, digitalisering of klimaat- en energietransitie. De subsidie loopt op tot maximaal 200.000 euro subsidie. Maar… de lat ligt hoog!

MKB!dee voor aanpak van obstakels leercultuur (mkbidee)

Achtergrond van de subsidie MKB!dee

De overheid wil graag dat mkb’s investeren in ‘menselijk kapitaal’. Dat is immers goed voor de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Toch zien bedrijven nog vaak obstakels voor dit soort investeringen. Daarom heeft de overheid MKB!dee in het leven geroepen (soms ook geschreven als MKBidee). Het is de korte naam van de Subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal.

Voor wie is deze subsidie interessant?

De subsidies van MKB!dee zijn bedoeld voor het weghalen van belemmeringen om te investeren in een leercultuur bij mkb-bedrijven. Hieronder leggen we dit uit. De regeling biedt vooral kansen voor projecten die zich toespitsen op:

 • Technische bedrijfstakken en technisch personeel (inclusief ICT-specialisten);
 • Digitalisering (online sales, AI-toepassingen, gebruik van bigdata, omgaan met digitale veiligheid);
 • Energie & klimaat (goed geschoolde mensen voor de klimaat- en energietransitie).

Individuele mkb’s (maximaal 124.999 euro) en samenwerkingsverbanden (maximaal 200.000 euro) kunnen de subsidie aanvragen. Laten we er niet omheen draaien: bij deze subsidie ligt de lat erg hoog. Voordat we daar dieper op ingaan, moeten we eerst stilstaan bij een andere vraag.

Wat is het weghalen van belemmeringen om te investeren in een leercultuur?

De subsidies van MKB!dee gaan naar innovatieve projecten die de ‘leercultuur’ bij het mkb versterken. Wat wordt daarmee bedoeld? Mkb’s die een goed idee hebben voor het oplossen (of aanpakken) van knelpunten die zij zelf ervaren bij het investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers kunnen de subsidie aanvragen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een oplossingsgericht project dat antwoord geeft op een probleem met betrekking tot een leercultuur bij mkb-ondernemingen. Daarbij gelden een paar belangrijke opmerkingen:

 • MKB!idee verstrekt nadrukkelijk géén opleidingsbudgetten of subsidies voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Of voor wervingscampagnes. Er wordt gezocht naar meer creatieve en slimmere probleemoplossende projecten.
 • Een projectidee moet altijd betrekking hebben op leercultuur-knelpunten die spelen binnen de eigen organisatie van de subsidieaanvrager(s) zelf. Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor oplossingen die zijn gericht op andere bedrijven.
 • Een tekort aan geschikt personeel of aan docenten is nog geen project. Een bedrijf moet ook specifieke oplossingen aandragen (bijvoorbeeld het zelf gaan opleiden van docenten voor het eigen personeel, en het aanpakken van problemen daarbij).

Projectduur en omvang, originaliteit en impact

Een project mag een duur hebben van maximaal twee jaar (in eerdere jaren was dat maximaal één jaar). De projectkosten moeten meer bedragen dan 25.000 euro. Alleen de allerbeste project-ideeën ontvangen subsidie. Dit betekent dat een idee hoog moet scoren qua originaliteit en impact. Daarbij wordt primair gekeken naar de effecten bij het eigen bedrijf. Maar ook externe factoren kunnen meewegen, zoals een goede voorbeeldwerking en opschalingspotentieel.

Subsidiebudget en aanvraagtermijnen

Het aanvragen van deze subsidie was mogelijk van 20 oktober 2020 tot en met 19 januari 2021. Subsidieverstrekker RVO vergelijkt en rangschikt nu alle ingezonden voorstellen: de best beoordeelde projecten ontvangen als eerste subsidie, totdat het beschikbare budget is uitgeput (10 miljoen euro). RVO maakt de uitkomsten in het voorjaar van 2021 bekend, zo is de bedoeling.

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor deze subsidie van MKB!dee? Stuur ons dan in enkele zinnen een korte omschrijving van uw idee of voorstel (bedrijfstak, regio, het aan te pakken probleem, beoogde oplossing, kostenplaatje, samenwerkingspartners). U kunt dit doen per email of via het onderstaande formulier. U ontvangt dan snel feedback over de subsidiekansen van een van onze subsidiespecialisten.

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement