NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)

 

De NOW-subsidie is een belangrijke steunmaatregel in het kader van de coronacrisis. NOW staat voor ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ (of Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). De nieuwe NOW-regeling komt in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV). Het is de bedoeling dat het aanvraagloket voor de NOW-subsidie op 6 april open gaat.

NOW-Tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-werkbehoud

Voor wie is de NOW-subsidie bedoeld?

De NOW-subsidie geldt voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een fors verlies aan omzet. Bedrijven kunnen voor de subsidie in aanmerking komen als zij door de coranacrisis een omzetdaling verwachten van minstens 20%. Met de subsidie wil de overheid voorkomen dat bedrijven personeel moeten ontslaan door minder vraag naar werk en nieuwe opdrachten. Ook uitzendbureaus kunnen de subsidie aanvragen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.

Hoeveel subsidie? En waarvoor precies?

De NOW-regeling komt kort gezegd neer op een loonkostensubsidie. De subsidie is bedoeld voor werkgevers, en bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers (zowel met een vast contract als met een flexibel arbeidscontract). De subsidie kan oplopen tot 90% van de loonkosten. Het exacte subsidiepercentage wordt per bedrijf bepaald, en is afhankelijk van de omzetdaling van de onderneming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • bij 50%¬†omzetwegval, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De subsidie is van tijdelijke duur en geldt voor een tijdvak van drie maanden. Dit kan eenmalig worden verlengd voor een periode van nog eens drie maanden.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor de NOW-subsidie komen hierop neer:

  • de werkgever moet een omzetdaling verwachten van minstens 20% (vanaf 1 maart)
  • in het subsidietijdvak mag de werkgever geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen
  • de werkgever moet het loon van de betrokken werknemers 100% doorbetalen.

De snelheid waarmee bedrijven en werkgevers geld krijgen, is een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling. Om de lonen te kunnen doorbetalen ontvangt de werkgever een flink voorschot op de subsidie (in elk geval 80% van het bedrag). Achteraf vindt er een controle plaats op het daadwerkelijke omzetverlies van het bedrijf. Daarbij kan worden gevraagd om een accountantsverklaring (in elk geval bij ‘grotere’ aanvragen).

Wanneer kunnen NOW-subsidieaanvragen worden ingediend?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV streven ernaar dat werkgevers vanaf 6 april bij het UWV subsidie kunnen aanvragen. De NOW-subsidie is een noodmaatregel en de verwachte belangstelling is dan ook zeer groot.

Meer weten?

Wilt u hulp bij het opstellen en indienen van een aanvraag? Neem dan contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw berichtJa, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement