NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De NOW-subsidie is een belangrijke steunmaatregel in het kader van de coronacrisis. NOW staat voor ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’. Werkgevers kunnen voor de zevende NOW-aanvraagperiode (onder de naam NOW-5) een aanvraag doen bij het UWV, waarschijnlijk al in december.

NOW-Tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-werkbehoud

Voor wie is de NOW-subsidie bedoeld?

De NOW-subsidie geldt voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met een fors verlies aan omzet. Bedrijven kunnen voor de subsidie in aanmerking komen als zij door de coranacrisis een omzetdaling verwachten van minstens 20%. Met de subsidie wil de overheid voorkomen dat bedrijven personeel moeten ontslaan door minder vraag naar werk en nieuwe opdrachten. Ook uitzendbureaus kunnen de subsidie aanvragen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.

Hoeveel subsidie? En waarvoor precies?

De NOW-regeling komt kort gezegd neer op een loonkostensubsidie. De subsidie is bedoeld voor werkgevers, en bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers (zowel met een vast contract als met een flexibel arbeidscontract). Het subsidiepercentage bedraagt 85% van de loonkosten. Het exacte subsidiepercentage wordt per bedrijf bepaald, en is afhankelijk van de omzetdaling van de onderneming.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor de NOW-5 subsidie komen hierop neer:

  • geldt voor het tijdvak van 1 november tot en met 31 december 2021
  • is bedoeld voor ondernemers die (in die periode) minstens 20 procent omzetverlies leiden door de coronamaatregelen
  • vergoedt de salarissen van vast personeel én van medewerkers met een flexibel contract.

De snelheid waarmee bedrijven en werkgevers geld krijgen, is een belangrijk onderdeel van de regeling. Om de lonen te kunnen doorbetalen ontvangt de werkgever een flink voorschot op de subsidie (in elk geval 80% van het bedrag). Achteraf vindt er een controle plaats op het daadwerkelijke omzetverlies van het bedrijf. Daarbij kan worden gevraagd om een accountantsverklaring (in elk geval bij ‘grotere’ aanvragen).

Waar kunnen NOW-subsidieaanvragen worden ingediend?

Werkgevers kunnen een aanvraag doen bij het UWV. De NOW-subsidie is een noodmaatregel en de belangstelling ervoor is groot.

NOW en WBSO gaan samen

Wanneer u onverhoopt gebruik moet maken van de NOW-regeling vanwege verwacht omzetverlies, vormt dit geen probleem voor het aanvragen van de WBSO. De NOW-subsidie is gericht op het in dienst houden van werknemers. En WBSO kan alleen aangevraagd worden voor werknemers die bij u op de loonlijst staan.

Meer weten?

Wilt u hulp bij het opstellen en indienen van een aanvraag? Neem dan contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement