TEK-subsidie

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) komt beschikbaar voor een veel grotere groep mkb’s dan aanvankelijk aangekondigd. Kwam u eerder niet in aanmerking omdat uw energieverbruik en/of -kosten te laag waren? Dankzij de uiteindelijke versoepelingen van de regeling is de kans groot dat u nu wél energiecompensatie kunt krijgen.

TEK: voor energie-intensieve mkb’s

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangekondigd en in februari 2023 gepubliceerd. Op basis van deze regeling krijgen energie-intensieve (groepen van) mkb’s een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs, tot een maximum van 160.000 euro. De doelgroep van de TEK-regeling bestaat uit mkb’s die door hun bedrijfsvoering niet ontkomen aan een hoog energieverbruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om bakkerijen, drukkers, wasserijen, crematoria, glastuinbouwbedrijven, metaal- en chemiebedrijven, en fabrikanten van kunststof en papier. De TEK-steun is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld particulieren, mkb’s met een normaal energiegebruik, of voor grote bedrijven.

TEK-aanpassingen pakken voordelig uit

De nadere uitwerking van de oorspronkelijke TEK-regeling heeft geleid tot een aangepaste voorwaarde: de hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Dit in plaats van de eerder aangekondigde 12,5%. Een andere voorwaarde die aanvankelijk nog gold, is nu geschrapt. Dit betreft de voorwaarde dat de onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m2 gas óf 50.000 kWh elektriciteit moest verbruiken.

TEK-openstelling en subsidiebedragen

MKb’s kunnen van 21 maart tot en met 2 oktober 2023 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze aanvraag heeft met terugwerkende kracht betrekking op de periode november 2022 tot en met december 2023.

De regeling werkt met minimale prijzen (de zogenaamde drempelprijs) en maximale prijzen per m3 gas en kWh elektriciteit. Ondernemers krijgen alleen subsidie als de drempelprijs hoger is dan  1,19 euro per m3 voor gas en 0,35 euro per kWh voor elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs moet de onderneming zelf betalen. Het ministerie heeft de maximale prijzen vastgesteld op 3,19 euro per m3 voor gas en 0,95 euro per kWh voor elektriciteit. De subsidie voor een mkb of een groep mkb’s bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (de maximale prijs min de drempelprijs) met een maximum van 160.000 euro.

Word geïnformeerd als de TEK van start gaat

Is uw organisatie een energie-intensieve mkb-onderneming (dit kunt u in deze Kamerbrief checken) en geregistreerd in het Handelsregister, dan adviseren wij u de ontwikkelingen rondom de TEK te blijven volgen. Als u via onderstaand formulier uw gegevens bij ons achterlaat, informeren wij u zodra er nieuws is over de openstelling van de TEK. Wilt u eerder al contact, bel ons dan op 088-838 13 81.

Ja, geef mij een seintje als er nieuws is over de TEK:    * = verplicht veld.
    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement