TEK-subsidie

De Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) verstrekt een tijdelijke tegemoetkoming aan mkb’s waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Bent u een mkb met een hoog energieverbruik? Vraag dan uiterlijk 2 oktober TEK aan.

TEK: voor energie-intensieve mkb’s

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangekondigd en in februari 2023 gepubliceerd. Op basis van deze regeling krijgen energie-intensieve (groepen van) mkb’s een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs, tot een maximum van 160.000 euro. De doelgroep van de TEK-regeling bestaat uit mkb’s die door hun bedrijfsvoering niet ontkomen aan een hoog energieverbruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om bakkerijen, drukkers, wasserijen, crematoria, glastuinbouwbedrijven, metaal- en chemiebedrijven, en fabrikanten van kunststof en papier. De TEK-steun is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld particulieren, mkb’s met een normaal energiegebruik, of voor grote bedrijven.

Wat zijn de voorwaarden?

Onderneming, verenigingen of stichtingen komen in aanmerking voor de TEK-subsidie. Daarbij moeten ze aan de de volgende voorwaarden voldoen:

 • een mkb zijn volgens de Europese mkb-definitie
 • in Nederland gevestigd zijn en met handelsnaam ingeschreven staan bij de KVK
 • uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven zijn bij de KVK
 • energie-intensief zijn, dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis)
 • een zakelijk energiecontract hebben (het contract staat op naam van de onderneming, vereniging of stichting).

TEK-openstelling

MKb’s kunnen van 21 maart tot en met 2 oktober 2023 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze aanvraag heeft met terugwerkende kracht betrekking op de periode november 2022 tot en met december 2023.

Subsidiebedragen

De regeling werkt met minimale prijzen (de zogenaamde drempelprijs) en maximale prijzen per m3 gas en kWh elektriciteit. Ondernemers krijgen alleen subsidie als de drempelprijs hoger is dan  1,19 euro per m3 voor gas en 0,35 euro per kWh voor elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs moet de onderneming zelf betalen. Het ministerie heeft de maximale prijzen vastgesteld op 3,19 euro per m3 voor gas en 0,95 euro per kWh voor elektriciteit. De subsidie voor een mkb of een groep mkb’s bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (de maximale prijs min de drempelprijs) met een maximum van 160.000 euro.

Meer weten?

Is uw organisatie een energie-intensief mkb (dit kunt u in deze Kamerbrief checken) en geregistreerd in het Handelsregister? Dan komt u wellicht voor de TEK-regeling in aanmerking. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement