BI.RD – Geef uw organisatie een vliegende start

Organisaties die succesvol innoveren werken vaak volgens een strak en effectief systeem. BI.RD, wat staat voor ‘Business Intelligence + Research & Development’, van PNO Innovation is een bewezen en gestructureerde aanpak die u de instrumenten, het netwerk, de kennis en het proces biedt voor impactvol innovatiesucces binnen uw onderneming. Interesse? Neem gerust contact op.

Business intelligence Research Development

Onze BI.RD  dienstverlening bestaat uit vijf sessies, waarbij PNO de belangrijkste elementen van de business case en het R&D-plan samen met u analyseert. PNO gebruikt haar uitgebreide ervaring met innovatieprojecten. We benoemen sterke en zwakke elementen, knelpunten, kijken naar de nood aan externe expertise en de impact op uw organisatie. PNO schrijft na vier sessies een rapport met de conclusies van de analyses, adviseert over mogelijke oplossingen en ontwikkelt een globaal stappenplan. We bespreken dit rapport in de vijfde sessie.

BI.RD brengt u in vijf stappen van idee tot marktintroductie

1. Markt

We identificeren opportuniteiten m.b.t. verdienmodel, klantengroepen, strategische leveranciers, overheden, etc., die een cruciale bijdrage kunnen leveren aan uw succes.

2. Impact

Welke impact heeft het nieuwe product, proces of dienst op uw organisatie? Welke stijging in omzet en werkgelegenheid kan u verwachten en hoeveel investeringen staan hier tegenover?

3. State-of-the-art

We brengen de best beschikbare technieken, methoden en nieuwste inzichten binnen en buiten uw organisatie zorgvuldig in kaart.

4. Plan van aanpak

We benoemen de taken, methodes, uitvoerders en tijdslijnen en maken een eerste projectbegroting.

5. Rapportering

PNO bundelt de informatie van de vier sessies in een gestructureerd advies en bespreekt het in detail met u.

Deze systematische aanpak vergroot niet alleen de slaagkans van uw innovatie. Het levert u bovendien nieuwe kansrijke ideeën op die, als u deze werkwijze inbedt in uw organisatie, elkaar zullen blijven opvolgen.

Meer weten over BI.RD?

Onze BI.RD-methode werd al meermaals succesvol toegepast bij verschillende bedrijven in België en Europa. Wilt u profiteren van onze kennis en ervaring? Contacteer ons.