BIRD – Business Intelligence R&D

Organisaties die succesvol innoveren werken vaak volgens een strak en effectief systeem. BIRD van PNO Consultants is een bewezen aanpak die u de instrumenten, het netwerk, de kennis en het proces biedt voor structureel innovatiesucces. Interesse? Neem gerust contact op.

BIRD – in vijf stappen naar marktintroductie

BIRD brengt u in vijf stappen van idee tot aan marktintroductie:

  1. Analyse van uw competenties, doelen en KPI’s: zo brengen wij uw innovatiepotentieel in beeld dat past bij uw ambities en mogelijkheden.
  2. Verkenning en analyse van relevante spelers en technologieën: met behulp van het in eigen huis ontwikkelde semantisch zoekinstrument WheesBee doorzoeken we wereldwijd databases en brengen de voor u relevante technologieën, patenten, concurrenten en potentiële markten in beeld.
  3. Verbinden met mogelijke partners en identificeren van kansen: daarvoor organiseren wij meetings en bijeenkomsten met relevante partijen uit ons uitgebreide netwerk en stellen u zo in staat om innovatiekansen, samenwerking en partnerschappen te onderzoeken.
  4. Uitgebreide fundingscan: we onderzoeken de mogelijkheden voor funding (waaronder subsidies), brengen de slaagkans van geselecteerde bronnen in beeld en adviseren en ondersteunen u bij het aanvragen daarvan.
  5. Valorisatie: waar nodig vertalen wij alle inputs in activiteiten die uw innovatie klaarmaken voor marktintroductie. Tijd voor uw ‘finest moment’!

Deze strakke en systematische aanpak vergroot niet alleen de slaagkans van uw innovatie. Het levert u bovendien nieuwe kansrijke ideeën op die, als u deze werkwijze inbed in uw organisatie, elkaar zullen blijven opvolgen.

Meer weten over BIRD?

Onze BIRD-methode werd al meermaals succesvol toegepast bij meerdere verschillende bedrijven in België en Europa. Wilt u profiteren van onze kennis en ervaring? Neem gerust contact met ons op.

KMO portefeuille