10 miljoen euro voor nieuwe speerpuntcluster rond gepersonaliseerde geneeskunde

De Vlaamse Regering wil Vlaamse bedrijven aanzetten hun activiteiten te richten op het domein van de gepersonaliseerde geneeskunde. Het voorziet daarom de komende twee jaar jaarlijks vijf miljoen euro om hiervoor een nieuwe speerpuntcluster op te zetten. In parallel zullen al een eerste reeks concrete samenwerkingsprojecten worden geïnitieerd en gefinancierd.

Gepersonaliseerde geneeskunde?

Elke mens is anders en niet elke behandeling werkt even goed voor elke persoon. Gepersonaliseerde geneeskunde is een relatief jong onderzoeksdomein en er bestaat tot op heden nog geen uniforme definitie van. Algemeen duidt het op een aanpak waarbij, voor het bepalen van een gepaste behandeling of interventie, niet alleen vertrokken wordt van de genetische en/of fenotypische eigenschappen van een individu, maar ook de invloed van de persoonlijke levensstijl en omgeving in rekening wordt gebracht. Door gericht in te zetten op behandelingen die aangepast zijn op elk individu, kan niet alleen het genezingsproces verbeterd worden, maar kunnen ook de toenemende kosten van het gezondheidssysteem gedrukt worden. Nieuwe technologische ontwikkelingen op vlak van ICT, data-collectie en genetica kunnen een belangrijke doorbraak betekenen binnen dit domein.

Nieuwe speerpuntcluster

Startend van het huidige innovatieve bedrijfsnetwerk “Flanders.Health”, zal Flanders.Bio de komende twee jaar de leiding nemen in de opstart van de nieuwe speerpuntcluster rond gepersonaliseerde geneeskunde. Deze cluster zal zich richten op drie aspecten:

  • het verbeteren van de kennis over gepersonaliseerde geneeskunde
  • de toepassing ervan in het domein
  • het ontwikkelen van een ethisch en juridisch kader.

Bij het opzetten van de cluster ligt de focus vooral op bedrijven binnen de sector van farmacie/geneeskunde, ICT en/of bio- en nanotechnologie, hoewel ook naar bredere, verwante sectoren gekeken zal worden, zoals ziekenhuizen, zorgverstrekkers, logistiek en kenniscentra.

Personalised Medicine ICON oproep

In het kader van gepersonaliseerde geneeskunde lanceerde VLAIO recent ook een nieuwe ICON oproep.

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een steunmaatregel gericht op Vlaamse bedrijven en onderzoeksorganisaties waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profit-organisaties samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Een ICON-project omvat steeds een combinatie van een ‘bedrijfsdeel’ en een ‘onderzoeksdeel’:

  • Het bedrijfsdeel (typisch een onderzoeksproject) wordt gefinancierd aan dezelfde steunpercentages zoals vastgelegd voor VLAIO onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (25-50%). De toeslag van 10% voor samenwerking van bedrijven wordt bij ICON echter niet toegekend.
  • Het onderzoeksdeel in ICON wordt gefinancierd aan 100%, met een maximum projectbegroting voor dit deel van € 500.000/jaar.

In de nieuwe ICON oproep wordt ingezet op projecten gericht op gepersonaliseerde geneeskunde binnen het domein van diagnose en behandeling, met focus op:

  1. Het opbouwen van kennis rond data, biomerkers, en analyse ervan;
  2. Het vereenvoudigen van de bredere toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde via innovatieve klinische studies en gepersonaliseerde technologieën.

Meer info over de oproep is hier te vinden.

Projecten kunnen nog tot 27 augustus 2019 ingediend worden.