60% vermindering CO2 footprint door Carbon4Pur project

Vorige week vond de kick-off plaats van het Carbon4PUR project. Dit bijzondere project onderzoekt de industriële symbiose tussen de staal- en chemische industrie om polymere schuimen en coatings te produceren uit industriële afvalgassen. Het zorgt daarmee voor een vermindering van de CO2 footprint met 60%.

60% vermindering CO2 footprint

Vloeibare gassen uit staalproductie bevatten een mengsel van kooldioxide en koolmonoxide, die waardevolle voedingsgassen zijn voor de productie van chemicaliën. De productie van hoogwaardige polyurethaanmaterialen uit deze rookgassen is de ambitie van het Carbon4PUR project. Dit is een Horizon 2020 project met een budget van bijna 8 miljoen euro. Het consortium omvat veertien partners uit acht landen en de coördinatie is in handen van polymeerproducent Covestro. De unieke Carbon4PUR-technologie valoriseert het industriële afvalgas zonder voorafgaande reiniging of scheiding van de gascomponenten. Deze flexibele en energiezuinige technologie zorgt voor een vermindering van de CO2 footprint van de productie van polyurethaan.

Samenwerking tussen partners uit waardeketen en experts

Het Carbon4PUR consortium bestaat uit industriële partners uit de volledige waardeketen. Het vloeibare (afval)gas wordt geleverd door staalfabrikant Arcelor Mittal aan Covestro voor productie van polyurethaan-halffabricaten. Polyurethaanfabrikanten Recticel uit België en Megara Resins uit Griekenland zijn bij het project betrokken als leveranciers, die de halffabricaten testen voor de productie van stijve schuimen en polymere dispersies. Het industriële symbiose-concept wordt geëvalueerd in het Zuid-Franse Fos-sur-Mer (nabij Marseille), waar zowel Covestro als Arcelor Mittal een fabriek hebben.

Toonaangevende Europese onderzoeks- en technologie ondersteunende partners zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling en evaluatie van de Carbon4PUR-technologie: de Franse Commissie voor Atoomenergie en Alternatieve Energiebronnen en de RWTH Universiteit Aken voor het procesontwerp en de katalysatorontwikkeling; de Universiteit Gent voor de rookgasbehandeling; de Universiteit Leiden en TU Berlijn voor de levenscyclus en techno-economische beoordeling; DECHEMA en het Imperial College London voor het in kaart brengen en beoordelen van potentiële plaatsen waar de technologie gekopieerd kan worden; de South Pole Group, leverancier van duurzame oplossingen, voor het onderzoeken van de maatschappelijke effecten en de mechanismen voor marktintroductie; en PNO Consultants voor de waardeketen- en stakeholderanalyse.

Geïnteresseerd in het project?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze expert Arjen van Kampen.