Aanpassingen fiscale maatregelen in 2018

De concrete invulling van het zomerakkoord begint stilaan vorm te krijgen. Uit het voorontwerp van de Relancewet blijkt dat het akkoord ook impact zal hebben op enkele fiscale maatregelen, waaronder de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en de verhoogde investeringsaftrek.

Uitbreiding voor bepaalde bachelorsdiploma’s

De fiscale maatregel ‘gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers’ is nu van toepassing op personeelsleden met een master- of doctoraatsdiploma uit een technische of wetenschappelijke richting. Afhankelijk van de tijd besteed aan R&D kan een maximale vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing van 80 % bekomen worden.

Door de fiscale hervorming zal deze maatregel vanaf 2018 ook toegepast kunnen worden voor personeelsleden met specifieke bachelorsdiploma’s, waaronder:

  • Biotechniek;
  • Industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen;
  • Productontwikkeling;
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde (beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica).

Dit is een voorlopige diplomalijst en die kan nog wijzigen.

De maximale vrijstelling zal voor deze personen 40 % bedragen in 2018 en 2019. Vanaf 2020 zal de vrijstelling 80 % bedragen, net zoals voor de master- en doctoraatsdiploma’s.

Wat betreft onze klanten met een lopend dossier: PNO zal u persoonlijk contacteren over de mogelijke impact van deze aanpassingen op uw onderneming.

Verhoogde investeringsaftrek

Voor kleine vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen zal de eenmalige investeringsaftrek verhoogd worden van 8 % naar 20 % voor nieuwe investeringen die uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019.