Boost uw baanbrekende innovatie met EIC Accelerator!

Via het EIC Accelerator programma ondersteunt de Europese Commissie de meest innovatieve kmo’s bij de ontwikkeling en opschaling van baanbrekende innovaties. Belangrijke innovatieplannen? Kom nu in actie, want er is nog maar één indieningsronde dit jaar voor een ‘full proposal’ (4 oktober 2023).

EIC Accelerator in een notendop

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator programma ondersteunt zeer innovatieve start-ups en kmo’s bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten, diensten en businessmodellen. Behalve subsidies biedt het programma ook aandeleninvesteringen (‘equity investment’).

Wie komt in aanmerking?

Individuele start-ups en kmo’s (inclusief spin-outs), particulieren (die van plan zijn een start-up/kmo op te starten) en in uitzonderlijke gevallen kleine ‘mid-caps’ (<499 werknemers) kunnen een aanvraag indienen.

Aanvraagtraject en deadlines 2023

Een aanvraagtraject bestaat uit twee fasen. Partijen moeten eerst een korte aanvraag indienen – dit kan doorlopend doorheen het jaar gebeuren. Als ten minste twee evaluatoren deze aanvraag succesvol beoordelen, mag de aanvrager een volledige aanvraag (‘full proposal’) opstellen. In 2023 zijn er vier deadlines voor de indiening van dergelijke full proposals: 11 januari, 22 maart, 7 juni (uitgesteld naar 21 juni) en 4 oktober. Dit betekent dat er dus nog maar één deadline resteert in 2023. Heeft u heel belangrijke innovatieplannen? Dan is dit het moment om in actie te komen.

Steunbedrag – mogelijkheden voor blended finance

Bedrijven kunnen kiezen voor enkel een subsidie of een combinatie van subsidie en aandeleninvesteringen, ook wel gemengde financiering (‘blended finance’) genoemd.

De subsidie bedraagt max. 2,5 miljoen euro voor technologische ontwikkelingen (TRL 5/6 tot 9) waaronder prototyping & grootschalige demonstraties, R&D en testen voor regulatorische doeleinden of standaardisatie, IP management en marktgoedkeuring.

Daarnaast is er een investeringscomponent van 0,5 tot 15 miljoen euro mogelijk voor schaalvergroting en andere activiteiten. Bedrijven die bezig zijn met technologieën die van groot strategisch Europees belang zijn kunnen zelfs EIC investeringen van >€15 miljoen aanvragen (zie ook verder onder ‘budget’).

Het aanvragen van alleen subsidie (‘grant only’); eerst subsidie (‘grant first’) met de mogelijkheid van aandeleninvesteringen in een later stadium; of enkel aandeleninvesteringen is slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Dat dit een heel competitief programma is, blijkt uit de goedgekeurde projecten van de eerste ronde van 2023 (deadline 11 januari) – slechts een kleine 7% van de ingediende aanvragen ontvingen een goedkeuring:

Ingediende aanvragen Goedgekeurde aanvragen Projecten met ‘blended finance’ Toegekend budget Projecten met vrouwelijke CEO, CTO of CSO Ligging aanvragend bedrijf
476 32 (~7%) 91% € 195,8 miljoen 40% 14 landen, met in de top: NL, DK, SE en IE

Budget

Het indicatieve subsidiebudget voor EIC Accelerator voor 2023 bedraagt ruim 1,13 miljard euro en wordt verdeeld over twee categorieën:

 • Open (611,75 miljoen euro)

Binnen deze categorie zijn er geen vooraf bepaalde thematische prioriteiten: ze staat open voor voorstellen op elk technologiegebied, met uitzondering van militaire toepassingen.

 • Challenges (523,49 miljoen euro)

De Accelerator Challenges zijn gericht op baanbrekende technologieën of innovaties die een grote impact kunnen hebben op de EU-doelstellingen. In 2023 omvatten deze doelstellingen REPowerEU (betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa), voedselzekerheid, roadmaps voor industriële technologie, de Health Emergency Response Authority (HERA) en specifieke Horizon Europe missies:

  • Biomarkers for cancer
  • Decontamination for pandemic management
  • Energy storage
  • New European Bauhaus
  • Quantum or semiconductor components
  • Resilient agriculture
  • Space technologies and services

Hulp nodig?

Zoekt u ondersteuning bij de uitwerking van uw aanvraag voor EIC Accelerator? Onze experts helpen u graag bij het (verder) vormgeven van uw innovatie. Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.