Duurzame investeringen voor uw bedrijf: aanpassingen Ecologiepremie+

Met de Ecologiepremie+ wilt de Vlaamse overheid bedrijven aanzetten om hun productie- en bedrijfsprocessen milieuvriendelijker en energiezuiniger te organiseren. Via deze subsidie kunnen ondernemingen financiële steun ontvangen voor een deel van de meerkost verbonden aan milieu-investeringen die leiden tot een verhoogde energie efficiëntie en het aanwenden van hernieuwbare energie.

De investeringen moeten gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest en de premie wordt alleen toegepast op investeringen in technologieën die vermeld staan op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL). Deze lijst omvat hoog-performante technologieën met betrekking tot onder andere koeling, transport, verlichting, warmte en water. Het bedrag van de Ecologiepremie+ wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe de technologie behoort en de grootte van de onderneming.

Recent werden verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de LTL:

  • Schrapping van de technologie: elektrisch/CNG hogedruktrailer
  • Aanpassing van het subsidiepercentage voor verschillende technologieën
  • Aanpassing van de beschrijving voor technologieën:
    • Investeringen voor vervoer via een waterweg als vervanging voor wegvervoer
    • Investeringen voor vervoer via een spoorweg als vervanging voor wegvervoer
  • Aanpassing definitie restwarmte/-energie, toevoeging definitie niet publiek laadstation en toevoeging definitie duurzaam opgewekte elektrische energie.

Steunaanvragen die ingediend worden vanaf 1 januari 2024 moeten rekening houden met de vernieuwde LTL.

Staat de technologie die u beoogt te implementeren voor uw ecologische investeringen niet op de LTL? Misschien komt uw project wel in aanmerking voor GREEN investeringssteun of strategische ecologiesteun!

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit.