Ecologiepremie-plus: aanpassing steunpercentages en nieuwe LTL

Sinds 31 oktober 2017 zijn er een aantal aanpassingen gebeurd binnen de steunmaatregel Ecologiepremie-plus

  • De steunpercentages zijn opgetrokken tot de Europese maxima voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.
  • De steunbonussen (voor scans, milieucharters, energie- en milieumanagementsystemen, …) zijn afgeschaft.
  • Technologieën met een kosteneffectiviteit hoger dan 1,5 krijgen hogere steunpercentages dan technologieën met een lagere kosteneffectiviteit.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming (kmo/go), de soort technologie waarin geïnvesteerd wordt (milieu/ energie/ hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling) en de meerkost van de investering die in aanmerking komt voor subsidie, zijn steunpercentages tot 45% (go) en 55% (kmo) mogelijk.

Het maximum steunbedrag bedraagt 1 miljoen euro over drie jaar.

Naar aanleiding van deze aanpassingen werd ook de limitatieve technologielijst aangepast. De laatste versie, geldig vanaf 31 oktober 2017, kan hier teruggevonden worden.