Ecologiepremie+: recente wijzigingen aan de limitatieve technologieënlijst

Met de Ecologiepremie+ wilt de Vlaamse overheid bedrijven aanzetten om hun productie- en bedrijfsprocessen milieuvriendelijker en energiezuiniger te organiseren. Via deze subsidie kunnen ondernemingen financiële steun ontvangen voor een deel van de meerkost verbonden aan milieu-investeringen die leiden tot een verhoogde energie efficiëntie en het aanwenden van hernieuwbare energie.

De investeringen moeten gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest en de premie wordt alleen toegepast op investeringen in technologieën die vermeld staan op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL). Deze lijst omvat hoog-performante technologieën met betrekking tot onder andere koeling, transport, verlichting, warmte en verwarming, en water. Het bedrag van de Ecologiepremie+ wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe de technologie behoort en de grootte van de onderneming.

Recent werden verschillende nieuwe technologieën toegevoegd aan de LTL:

  • Nieuwe vrachtwagen (meer dan 3,5 ton) met 100% elektrische aandrijving (geen hybride)
  • Nieuwe autobus of autocar met 100 % elektrische aandrijving (geen hybride)
  • Ombouw van een dieselvrachtwagen naar een vrachtwagen op waterstof met dual fuel (waterstof-diesel) verbrandingsmotor
  • Ombouw van een offroad transportmiddel naar een dual fuel (waterstof-diesel) offroad transportmiddel
  • Vrachtwagen met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof
  • Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water door middel van de combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of membraanbioreactor en omgekeerde osmose

Steunaanvragen ingediend na 23 mei 2022 moeten rekening houden met de vernieuwde LTL.

Staat de technologie die u beoogt te implementeren voor uw ecologische investeringen niet op de LTL? Misschien komt uw project wel in aanmerking voor strategische ecologiesteun!

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit.