Ecologiepremie+: recente wijzigingen aan de limitatieve technologieënlijst

Met de Ecologiepremie+ wilt de Vlaamse overheid bedrijven aanzetten om hun productie- en bedrijfsprocessen milieuvriendelijker en energiezuiniger te organiseren. Via deze subsidie kunnen ondernemingen financiële steun ontvangen voor een deel van de meerkost verbonden aan milieu-investeringen die leiden tot een verhoogde energie efficiëntie en het aanwenden van hernieuwbare energie.

De investeringen moeten gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest en de premie wordt alleen toegepast op investeringen in technologieën die vermeld staan op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL). Deze lijst omvat hoog-performante technologieën met betrekking tot onder andere koeling, transport, verlichting, warmte en verwarming, en water. Het bedrag van de Ecologiepremie+ wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe de technologie behoort en de grootte van de onderneming.

In juli 2020 werd een technologie toegevoegd aan de LTL, i.e. installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van elektrocoagulatie. Steunaanvragen die ingediend worden vanaf 1 augustus 2020 moeten rekening houden met de vernieuwde LTL.

Staat de technologie die u beoogt te implementeren voor uw ecologische investeringen niet op de LTL? Misschien komt uw project wel in aanmerking voor strategische ecologiesteun!

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit.