Eerste oproep van 2022 voor de kmo-groeisubsidie staat open

In 2022 zullen er, net als in 2021, drie oproepen gelanceerd worden voor de kmo-groeisubsidie. Er wordt ook nog steeds gewerkt met thematische oproepen. Nieuw vanaf 2022 is wel dat er in elke oproep dossiers ingediend kunnen worden die aansluiten bij elk van de vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, en innovatie. De eerste oproep staat open van 14 maart tot 30 april. Daarna volgen er nog oproepen met indienperiode van 1 juli – 31 augustus en van 1 november – 31 december.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee VLAIO kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. De kmo-groeisubsidie geeft steun voor het inkopen van strategisch advies via een externe dienstverlener of voor de aanwerving van een strategisch profiel.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost. Kmo’s kunnen maximaal € 50.000 steun ontvangen per groeisubsidie (max. € 25.000 voor extern advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel). De minimumdrempel voor de kosten om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt € 20.000 (excl. btw).

De steun wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.

Groeitrajecten moeten dus aansluiten bij één van de onderstaande vier maatschappelijke thema’s:

  • Digitalisering: Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken;
  • Internationalisering: Duurzaam groeien door export;
  • Circulair en duurzaam ondernemen: Natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten;
  • Innovatie: Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.