Enkel nog thematische oproepen binnen de kmo-groeisubsidie

Op 1 januari 2021 werd de kmo-groeisubsidie hervormd: voortaan kunnen projecten enkel ingediend worden binnen drie thematische oproepen per jaar.

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie geeft steun aan kmo’s voor het inkopen van advies of het aanwerven van extra personeel om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren. Daarnaast laat de aangepaste maatregel nu ook toe om steun te krijgen voor bedrijfstransformaties gericht op digitalisering en verduurzaming.

Steunpercentages van 50% worden gehanteerd, waarbij kmo’s maximaal € 50.000 steun kunnen ontvangen per kmo-groeisubsidie (max. € 25.000 voor een advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel).

Wat verandert er?

Het bestaande systeem waarbij ondernemingen het hele jaar door een dossier kunnen indienen, wordt vanaf 1 januari 2021 vervangen door een systeem van thematische oproepen.

De eerste oproep, gericht op internationalisering en digitalisering, is recent opengegaan op 15 maart 2021 en zal lopen tot 30 april 2021.

Tot slot zijn er ook nog andere aanpassingen binnen de maatregel:

  • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
  • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
  • Er is een minimumdrempel van € 20.000 per individueel advise.

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze maatregel? Neem vrijblijvend contact op.