Fiscaal voordeel voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven


De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van fiscale steun voor bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doen. Werkgevers kunnen voor werknemers met een kwalificerend diploma die minstens een deel van hun werktijd worden ingezet in O&O projecten, een gedeeltelijke vrijstelling ontvangen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

Diplomavereisten: doctors, masters én bachelors

Werkgevers kunnen zowel voor werknemers met een bachelor-, master- of doctoraatsdiploma van de gedeeltelijke vrijstelling genieten. Op voorwaarde dat het diploma van de werknemer binnen de kwalificerende studiegebieden ligt.

  • Doctoraats- en Masterdiploma’s: toegepaste- of exacte wetenschappen evenals (dier)geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, industriële wetenschappen, biotechniek, architectuur, productontwikkeling, etc. Masters in de sociale en humane wetenschappen (bijv. handelsingenieur, rechten, economie, etc.) komen niet in aanmerking voor deze maatregel.
  • Bachelorsdiploma’s: biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen en handelswetenschappen en bedrijfskunde (evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica en innovatie).

Tot 80% besparen op de bedrijfsvoorheffing

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemingen, die tot 80% van de bedrijfsvoorheffing vrijstellen voor onderzoekers met een kwalificerend doctor- of masterdiploma, ook een vrijstelling tot 80% van de bedrijfsvoorheffing toepassen voor onderzoekers met een bachelorsdiploma. Dit is veranderd ten opzicht van het jaar ervoor. Van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 was de vrijstelling voor de bachelors beperkt tot maximum 40%.

Het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een bachelorsdiploma is echter beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling voor de onderzoekers met een kwalificerend diploma van doctor of master. Dit percentage wordt verdubbeld voor kleine ondernemingen.

Deadline

De deadline om deze vrijstelling (en de andere vrijstellingen op de doorstoring van bedrijfsvoorheffing) voor inkomstenjaar 2019 toe te passen via een negatieve aangifte of hier correcties in te maken, is 31 augustus 2020.

Na de deadline, vanaf september, kan een dergelijke rechtzetting enkel nog gebeuren door indiening van een bezwaarschrift bij FOD Financiën. Deze procedure is echter veel omslachtiger.

Aanmeldingsplicht

Naast de negatieve aangifte worden bedrijven verplicht om tijdig de O&O-projecten of -programma’s aan te melden op het portaal van de ‘Belgian Science Policy Office’ (BELSPO).

Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.